Hjem
Elektronikk og Måleteknologi

Målevitenskap og instrumentering

Hovedinnhold

Instrumentering er en viktig del av hverdagen vår. Grensene for hva som kan måles og styres elektronisk strekkes stadig, og forskningsgruppen deltar aktivt i nettopp dette.

Vi utnytter forskjellige kjemiske og fysiske egenskaper hos materialer til utvikling av sensorer og instrumenter til en rekke anvendelser. Tverrfagligheten i instrumentering fordrer også omfattende bruk av matematikk og informatikk, eksempelvis for utvikling av elektroniske kretser, modellering, simulering og styring av sensorer og prosesser, samt tolkning og bearbeiding av måledata. Studentene våre tilbys interessante og relevante kurs og mastergradsprosjekter med vinkling over hele skalaen fra ren teori til det eksperimentelle.

Gruppen disponerer flere laboratorier, blant annet med strømningsrigger, både til undervisning og forskning. Eksternt har vi prosjektsamarbeid og studentutveksling med flere bedrifter og universiteter både i inn- og utland. Tradisjonelt har det vært tettest samarbeid med Christian Michelsen Research AS (CMR), som har stått for kommersialisering av flere av gruppens forskningsresultater. Ekstern forskningsfinansiering hentes fra industri, Norges forskningsråd (NFR) og EU.