Hjem
Forskergruppen Elektronisk litteratur

Curating and Exhibiting Electronic Literature

Hovedinnhold

I 2015 skal UiB være vertskap for ELO-konferansen, den største internasjonale konferansen om elektronisk litteratur, og i forkant av og gjennom konferanseperioden skal vi arrangere en rekke utstillinger av og om elektronisk litteratur. Elektronisk litteratur er språkkunst som utnytter den digitale teknologiens særegenheter, og kan bl.a. inkludere kinetisk poesi, generative fortellinger, hypertekster eller større installasjoner som bruker tekst og litterære virkemidler.

Vi arrangerer et workshop som et ledd i forarbeidet mot konferansen, hvor vi ønsker å lære mer om erfaringer med å kurere og stille ut elektronisk litteratur og digital kunst. Vi inviterer kuratorer, forskere og kunstnere internasjonalt og lokalt for å fortelle om og diskutere sine erfaringer.

Et hovedmål med arbeidsseminaret er å samle innspill for å formulere call for works til utstillingen i forbindelse med ELO-konferansen i 2015 slik at verkene passer lokaler i Bergen og viser fram det lokale miljøet innen elektronisk kunst og litteratur.

Om kvelden inviterer vi til performance av elektronisk litteratur på Galleri 3.14.

Internasjonale deltagere:

Rui Torres
Talan Memmott
Mark Daniels or Simon Biggs (Video Skype)
Nick Montfort
Dene Grigar
Rod Coover

Vi arbeider nå med å invitere lokale deltagere for å kunne lære av den sterke lokale kompetansen innen kurasjon og elektronisk kunst og litteratur. Mer detaljer kommer.