Hjem
Forskergruppen Elektronisk litteratur

Nyhetsarkiv for Forskergruppen Elektronisk litteratur

Første semesteret på master i digital kultur skriver man prosjektbeskrivelse av masteroppgaven, og det er alltid en spennende prosess. Her er kullet som begynte høsten 2013 sine oppgavetemaer!
Fulbright-spesialisten Leonardo Flores ankom Bergen tidlig i august. Han er ekspert på elektronisk lyrikk og vil undervise og forske ved LLE i 2012/13.
Elektronisk litteratur er skapt for nettet, og skapes uten standarder. Det skaper problemer når forskere og bibliotekarer skal arkivere og dokumentere elektronisk litteratur. Et workshop i forskergruppen for elektronisk litteratur ved LLE jobber mot løsninger 20-21. juni.
Det første offentlige arrangementet til den nystiftede forskergruppen for elektronisk litteratur ved LLE vakte både teoretiske refleksjoner og latter og engasjement fra salen.
Forskergruppen for elektronisk litteratur har mottatt Småforskmidler til to oppstartsarrangement: en litteraturkveld og et workshop.

Sider