Hjem
Endokrin Medisin
Forskningsprosjekt

Ultradian

Ultradian Hormone Diagnostics

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Ultradian er et EU-finansiert prosjekt som drives fra Helse Bergen i samarbeid med grupper i England, Sverige, Hellas. Målet med prosjektet er å utvikle metoder som kan forbedre diagnostikk og behandling av endokrine sykdommer.

Navnet ultradian betyr sykluser som repeterer seg gjennom en 24-timers periode og spiller i dette tilfelle på steroidhormonnivåene i kroppen som synker og stiger gjennom døgnet. For eksempel har kortisolnivået mange topper i løpet av en døgn og det er dette vi prøver å etterligne når Addisonpasienter tar flere tabletter hver dag.

Når man er på utredning på sykehusene i dag, måles ofte hormonnivået på ett enkelt tidspunkt, eller ved kompliserte og langvarige dynamiske tester. Ultradian har, i samarbeid med Designworks i England, utviklet et apparat som bæres i en veske på kroppen og samler prøver mens man lever som vanlig. Etter ett døgn er man tilbake på sykehuset og fjerner apparatet.

Apparatet består av en slange med mange små hull som er koblet til en pumpe på den ene siden og en prøvesamler på andre siden. Pumpen presser væske gjennom systemet og når denne passerer kateteret i magen vil de små hormonene passere over fra vevsvæsken og inn i slangen. Prøvesamleren tar imot væsken og legger inn en luftboble hvert 20.min, slik at en kan følge endringer i hormonnivå over hele døgnet. Målet er at denne økte informasjonsmengden skal gi ny informasjon om biologiske steroidrytmer som kan forbedre diagnostikk og gi muligheten til å følge virkningen av sykdomsbehandling.

For å kunne samle prøver hvert 20. minutt gjennom ett helt døgn, er man nødt til å begrense volumet for hver enkelt prøve. Ultradianprosjektet har derfor samarbeidet med Universitetet i Bergen sin kjerneplattform for metabolikk med å utvikle ultrafølsomme analysemetoder som skal kunne måle nivået til flest mulige hormoner samtidig. Steroidhormon-assayet de har utviklet er basert på massespektroskopiteknologi hvor de forskjellige substansene separeres basert på elektriske ladning og masse i ett magnetisk felt, og det kan samtidig måle både mineralkortikoider (for eksempel aldosteron), glukokortikoider (kortisol) og androger (DHEA).  En slik analysemetode kan erstatte mange av dagens arbeidskrevende laboratorieanalyser.

Prosessen er helautomatisert på grunn av det store antallet prøver som prosjektet samler. Hittil har metabolikkplattformen utført over 10 000 analyser!

 

EU project ultradian filter must do the diagnosis and treatment of hormone sjukdomar better and easier for both patients and healthcare.

Ett eksempel på døgnvariasjonen til to steroidhormoner