Hjem
Endokrin Medisin
Info

Publikasjoner ved Endokrin Medisin

Hovedinnhold

Her har vi samlet alle artiklenene som er publisert med forfattere fra forskningsgruppen Endokrin Medisin. I tillegg har vi samlet det vi ser på som gruppens viktigste artikler under overskriften "Milepælsartikler".

Milepælsartikler:

En liten oversikt over noen av de viktigste artiklene publisert av forskere ved Endokrin Medisin.

Oversiktsartikkel om diagnostisering og behandling av Addison publisert i ett av de mest prestisjefulle vitenskaplige tidsskriftene, The Lancet.

En omfattende oversiktsartikkel over autoimmune polyendokrine syndromer publisert i ett av de viktigste medisinske tidsskriftene, New England Journal of Medicine

Den første genassosiasjonsstudien på Addison. Samarbeidsstudie mellom UiB og Karolinska institutet med pasientmateriale fra begge lands pasientregistre. Studien fant flere sterke genetiske signaler til sykdommen hvorav mange av disse er direkte involvert i immunsforsvarets oppbygging.

Autoimmune regulator (AIRE) har en essensiell rolle i utviklingen av de spesialiserte immuncellene, T cellene våre. Dersom man arver to mutasjoner i AIRE, en fra far og en fra mor, så utvikler man den alvorlige autoimmune sykdommen autoimmun polyendokrint syndrom type I (APS-I). I denne artikkelen beskrives det at dersom man kun har en mutasjon innen et spesielt området av AIRE, så er man predisponert for autoimmun sykdom. Den er ikke like alvorlig som ved APS-I og karakteriseres ofte av de autoimmune sykdommene vitiligo og pernisiøs anemi. Dette er viktig informasjon fordi det viser en direkte link mellom arvelighet og mer vanlige autoimmune sykdommer, og at disse mutasjonene i AIRE som underliggende grunn for autoimmun sykdom er mer vanlig enn man hittil har trodd.

I denne artikkelen er det utviklet et nytt analysevertøy for diagnostisering av pasienter med autoimmun polyendokrint syndrom type I, APS-I. Dette assayet detekterer autoantistoff mot interferon omega, som identifiserer pasienter med APS-I meget spesifikt. Assayet tilbyes per i dag gjennom hormonlaboratoriet ved Haukeland Sykehus, og utføres av laboratoriet for Endokrin Medisin.

Den første studien som viser T-celle respons mot 21OH i pasienter med autoimmun binyrebarksvikt.

Det første studiet som viser hemmelse i det innate immunsystemet hos pasienter med autoimmun binyrebarksvikt og en mulig sammenheng mellom denne hemmelsen og genetiske varianter av genet som koder for PTPN22

Ett studie som demonstrer hvordan cellene i binyrebarken kan bidra til sin egen ødeleggelse ved autoimmun binyrebarksvikt. En av illustrasjonene til artikkelen ble valgt som forsidebildet til tidsskriftet.

Denne artikkelen beskriver de kliniske manifestasjonene, autoantistoff profilen og mutasjoner i AIRE i en av verdens størtste pasientkohorter av APS-1. Den viser variasjonene mellom pasientene og peker på AIRE mutasjoner som kan gi mildere fenotyper.

Denne artikkelen viser antall antistoffer man finner hos pasienter med APS-1 og foreslår en ny rolle for autoantistoff mot interferoner som kan beskytte mot type 1 diabetes.

Den første artikkelen om interferon antistoffer i APS-1.

Ett dybdestudium av pasientkarakteristikker til norske pasienter med Addisons sykdom, en av de største og best beskrevne pasientkohorter i verden.

Den første dybdeanalysen av HLA assosiasjon og risiko for Addison.

Den første rapporten om tilstedeværelsen av autoantistoffer mot signalstoffer relatert til Candida-infeksjoner, IL17, IL17F og IL22 i APS-1 pasienter. Artikkelen forklarte hvorfor APS-1 pasienter er særlig utsatt for soppinfeksjoner

 

Publiserte artikler fra gruppen:

2023

 1. Loss of AIRE exon 7 yields a milder phenotype supporting a dose dependent effect of AIRE in 1 Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1. 
  Bergithe Eikeland Oftedal, Amund Holte Berger#, Øyvind Bruserud, Yael Goldfarb, Andre Sulen, Lars Breivik, Alexander Hellesen, Shifra Ben-Dor, Rebecca Haffner-Krausz, Per Knappskog, Stefan Johansson, Anette Bøe Wolff, Eirik Bratland, Jakub Abramson, Eystein Sverre Husebye.
  Journal of clinical investigation. 2023 Nov 1; 133(21):
   
 2. Autoimmune amelogenesis imperfecta in patients with APS-1 and coeliac disease
  Yael Gruper, Anette S. B. Wolff, Liad Glanz, Frantisek Spoutil, Mihaela Cuida Marthinussen, Adriana Osičková, Yonatan Herzig, Yael Goldfarb, Goretti Aranaz-Novaliches, Jan Dobeš, Noam Kadouri, Osher Ben-Nun, Amit Binyamin, Bar Lavi, Tal Givony, Razi Khalaila, Tom Gome, Tomáš Wald, Blanka Mrazkova, Carmel Sochen, Marine Besnard, Shifra Ben-Dor, Ester Feldmesser, Elisaveta M. Orlova, Csaba Hegedűs, István Lampé, Tamás Papp, Szabolcs Felszeghy, Radislav Sedlacek, Esti Davidovich, Noa Tal, Dror S. Shouval, Raanan Shamir, Carole Guillonneau, Zsuzsa Szondy, Knut E. A. Lundin, Radim Osička, Jan Prochazka, Eystein S. Husebye, & Jakub Abramson
  Nature2023 Nov 22

 3. Improving diagnostic precision in primary ovarian insufficiency using comprehensive genetic and autoantibody testing.
  Elinor Chelsom Vogt, Eirik Bratland, Siren Berland, Ragnhild Berentsen, Agnethe Lund, Sigridur Björnsdottir, Eystein Husebye, Marianne Øksnes
  Hum Reprod. 2023 Nov 9:dead233.

 4. Vaccination prevents severe COVID-19 outcome in patients with neutralizing type 1 interferon autoantibodies
  Anette S B Wolff, Lena Hansen, Marianne Aa Grytaas, Bergithe E Oftedal, Lars Breivik, Fan Zhou, Karl Ove Hufthammer, Thea Sjøgren, Jan Stefan Olofsson, Mai Chi Trieu, Anthony Meager, Anders P Jørgensen, Kari Lima, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Nina Langeland, Rebecca Jane Cox, Eystein S Husebye
  iScience. 2023 Jul 21;26(7):107084. doi: 10.1016/j.isci.2023.107084. Epub 2023 Jun 9.

 5. Substantial changes in inflammatory and cardiovascular biomarkers in patients with autonomous cortisol secretion
  Grethe Å Ueland, Paal Methlie, Anette Heie, Ann-Elin Meling Stokland, Anne Lise Dahle, Åse B Sævik, Kristian Løvås, Eystein S Husebye
  Eur J Endocrinol . 2023 Jul 20;189(1):78-86. doi: 10.1093/ejendo/lvad076.

 6. Approach to the patient: Diagnosis of primary adrenal insufficiency in adults
  Marianne Øksnes, Eystein S Husebye
  J Clin Endocrinol Metab . 2023 Jul 14:dgad402. doi: 10.1210/clinem/dgad402.

 7. Outcomes of Patients With Graves Disease 25 Years After Initiating Antithyroid Drug Therapy
  Ann-Elin Meling Stokland, Marie Austdal, Bjørn Gunnar Nedrebø, Siri Carlsen, Hanne Brit Hetland, Lars Breivik, Hans Olav Ueland, Torquil Watt, Per Karkov Cramon, Kristian Løvås, Eystein Sverre Husebye, Grethe Åstrøm Ueland
  J Clin Endocrinol Metab. 2023 Sep 25:dgad538. doi: 10.1210/clinem/dgad538.

 8. A polygenic risk score to help discriminate primary adrenal insufficiency of different etiologies.
  Aranda-Guillén M, Røyrvik EC, Fletcher-Sandersjöö S, Artaza H, Botusan IR, Grytaas MA, Hallgren Å, Breivik L, Pettersson M, Jørgensen AP, Lindstrand A, Vogt E; Norwegian Addison Registry Study Group, The Swedish Addison Registry Study Group; Husebye ES, Kämpe O, Wolff ASB, Bensing S, Johansson S, Eriksson D.
  J Intern Med. 2023 May 8. doi: 10.1111/joim.13649.
   
 9. Prevalence, risk factors, clinical and biochemical characteristics of Alemtuzumab-induced Graves' disease
  Grethe Åstrøm Ueland, Hans Olav Ueland, Ann-Elin Meling Stokland, Alok Bhan, Anne Schønberg, Stina T Sollid, Dina Edvarda Morgas , Trygve Holmøy, Kari Lima, Paal Methlie, Kristian Løvås, Øivind Torkildsen, Eystein S Husebye  
  J Clin Endocrinol Metab.  Sep :dgad.

 10. Regulatory T cells in autoimmune primary adrenal insufficiency
  Thea Sjøgren, Jan-Inge Bjune, Eystein S Husebye, Bergithe E Oftedal, Anette S B Wolff
  Clin Exp Immunol .023 Aug4:uxad087. doi:0.1093/cei/uxad087.

 11. Dominant-negative heterozygous mutations in AIRE confer diverse autoimmune phenotypes
  Bergithe E Oftedal, Kristian Assing, Safa Baris, Stephanie L Safgren, Isik S Johansen, Marianne Antonius Jakobsen, Dusica Babovic-Vuksanovic, Katherine Agre, Eric W Klee, Emina Majcic , Elise M N Ferré , Monica M Schmitt, Tom DiMaggio, Lindsey B Rosen , Muhammad Obaidur Rahman, Dionisios Chrysis, Aristeidis Giannakopoulos , Maria Tallon Garcia, Luis Ignacio González-Granado, Katherine Stanley, Jessica Galant-Swafford, Pim Suwannarat, Isabelle Meyts, Michail S Lionakis, Eystein S Husebye
  iScience. 2023 May 5;26(6):106818.
   
 12. Systemic interferon type I and B cell responses are impaired in autoimmune polyendocrine syndrome type 1.
  Oftedal BE, Delaleu N, Dolan D, Meager A, Husebye ES, Wolff ASB.
  FEBS Lett. 2023 May;597(9):1261-1274. doi: 10.1002/1873-3468.14625.
   
 13. Systemic Activation of the Kynurenine Pathway in Graves` Disease with and without Ophthalmopathy.
  Ueland HO, Ulvik A, Løvås K, Wolff ASB, Breivik LE, Meling Stokland AE, Rødahl E, Nilsen RM, Husebye E, Ueland GÅ.
  J Clin Endocrinol Metab. 2023 Jan 6
   
 14. Self-management and hospitalization in 615 Swedish patients with Addison's disease during the COVID-19 pandemic - a retrospective study.
  Öster S, Esposito D, Aranda-Guillén M, Åkerman AK, Wahlberg J, Husebye ES, Kämpe O, Botusan IR, Dahlqvist P, Bergthorsdottir R, Bensing S.
  Eur J Endocrinol. 2023 Jan 31
   
 15. Outcome of COVID-19 infections in patients with adrenal insufficiency and excess.
  Nowotny HF, Bryce J, Ali SR, Giordano R, Baronio F, Chifu I, Tschaidse L, Cools M, Van den Akker ELT, Falhammar H, Appelman-Dijkstra NM, Persani L, Beccuti G, Ross IL, Grozinsky-Glasberg S, Pereira AM, Husebye ES, Hahner S, Ahmed SF, Reisch N.
  Endocr Connect. 2023 Jan 1:EC-22-0416.
   
 16. Autoantibodies to Perilipin-1 Define a Subset of Acquired Generalized Lipodystrophy. 
  Mandel-Brehm C, Vazquez SE, Liverman C, Cheng M, Quandt Z, Kung AF, Parent A, Miao B, Disse E, Cugnet-Anceau C, Dalle S, Orlova E, Frolova E, Alba D, Michels A, Oftedal BE, Lionakis MS, Husebye ES, Agarwal AK, Li X, Zhu C, Li Q, Oral E, Brown R, Anderson MS, Garg A, DeRisi JL.
  Diabetes. 2023 Jan 1;72(1):59-70.
   
 17. Pulsatile Subcutaneous Hydrocortisone Replacement in Primary Adrenal Insufficiency
  Simunkova K, Løvås K, Methlie P, Jovanovic N, Bifulco E, Bronstad I, Lightman SL, Husebye ES, Oksnes M.
  Horm Metab Res. 2023 May 12. doi: 10.1055/a-2092-5228

 18. Plasma-Metanephrines in Patients with Autoimmune Addison’s Disease with and without Residual Adrenocortical Function
  Anna-Karin Åkerman, Åse Bjorvatn Sævik, Per Medbøe Thorsby, Paal Methlie, Marcus Quinkler, Anders Palmstrøm Jørgensen, Charlotte Höybye, Aleksandra J. Debowska, Bjørn Gunnar Nedrebø, Anne Lise Dahle, Siri Carlsen, Aneta Tomkowicz, Stina Therese Sollid, Ingrid Nermoen, Kaja Grønning, Per Dahlqvist, Guri Grimnes, Jakob Skov, Trine Finnes, Jeanette Wahlberg,
  Synnøve Emblem Holte, Katerina Simunkova, Olle Kämpe, Eystein Sverre Husebye, Marianne Øksnes and Sophie Bensing
  J. Clin. Med. 2023, 12(10), 3602

 19. Th17 cells: Orchestrators of mucosal inflammation and potential therapeutic targets. 
  Dorsa Iraji, Bergithe E.Oftedal, Anette S. B. Wolff
  Critical reviews in immunology. . DOI 10.1615/CritRevImmunol.2023050360.

 20. Autoimmune primary adrenal insufficiency -current diagnostic approaches and future perspectives
  Anette S. B. Wolff, Isil Kucuka and Bergithe E. Oftedal
  Frontiers Endocrinology

2022

 1. Screening patients with autoimmune endocrine disorders for cytokine autoantibodies reveals monogenic immune deficiencies.
  Sjøgren T, Bratland E, Røyrvik EC, Grytaas MA, Benneche A, Knappskog PM, Kämpe O, Oftedal BE, Husebye ES, Wolff ASB.
  J Autoimmun. 2022 Sep 30;133:102917
   
 2. Endocrine-related adverse conditions in patients receiving immune checkpoint inhibition: an ESE clinical practice guideline.
  Husebye ES, Castinetti F, Criseno S, Curigliano G, Decallonne B, Fleseriu M, Higham CE, Lupi I, Paschou SA, Toth M, van der Kooij M, Dekkers OM.
  Eur J Endocrinol. 2022 Oct 25;187(6):G1-G21.
   
 3. Prenatal dexamethasone treatment for classic 21-hydroxylase deficiency in Europe. 
  Nowotny H, Neumann U, Tardy-Guidollet V, Ahmed SF, Baronio F, Battelino T, Bertherat J, Blankenstein O, Bonomi M, Bouvattier C, Brac de la Perrière A, Brucker S, Cappa M, Chanson P, Claahsen-van der Grinten HL, Colao A, Cools M, Davies JH, Dörr HG, Fenske WK, Ghigo E, Giordano R, Gravholt CH, Huebner A, Husebye ES, Igbokwe R, Juul A, Kiefer FW, Léger J, Menassa R, Meyer G, Neocleous V, Phylactou LA, Rohayem J, Russo G, Scaroni C, Touraine P, Unger N, Vojtková J, Yeste D, Lajic S, Reisch N.
  Eur J Endocrinol. 2022 Mar 23;186(5):K17-K24
   
 4. Adrenal steroid profiling as a diagnostic tool to differentiate polycystic ovary syndrome from nonclassic congenital adrenal hyperplasia: pinpointing easy screening possibilities and normal cutoff levels using liquid chromatography tandem mass spectrometry. 
  Ueland GÅ, Dahl SR, Methlie P, Hessen S, Husebye ES, Thorsby PM.
  Fertil Steril. 2022 Aug;118(2):384-391.
   
 5. Pregnancy Outcome in Women With APECED (APS-1): A Multicenter Study on 43 Females With 83 Pregnancies. 
  Saila Laakso, Elina Holopainen, Corrado Betterle, Viivi Saari, Elinor Vogt, Monica M Schmitt, Karen K Winer, Maria Kareva, Chiara Sabbadin, Eystein S Husebye, Elizaveta Orlova, Michail S Lionakis and Outi Mäkitie.
  J Clin Endocrinol Metab. 2022 Feb; 107(2): e528–e537
   
 6. The genetics of autoimmune Addison disease: past, present and future.
  Røyrvik EC, Husebye ES.
  Nat Rev Endocrinol. 2022 Jul;18(7):399-412
   
 7. Novel inflammatory biomarkers in thyroid eye disease.
  Ueland HO, Ueland GÅ, Løvås K, Breivik LE, Thrane AS, Meling Stokland AE, Rødahl E, Husebye ES.
  Eur J Endocrinol. 2022 Jun 29;187(2):293-300.
   
 8. Autoimmune Thyroid Disorders in Autoimmune Addison Disease.
  Ann-Elin Meling Stokland, Grethe Ueland, Kari Lima, Kaja Grønning, Trine E Finnes, Margrethe Svendsen, Aneta Ewa Tomkowicz, Synnøve Emblem Holte, Stina Therese Sollid, Aleksandra Debowska, Hallvard Singsås, Marthe Landsverk Rensvik, Helle Lejon, Dag-Erik Sørmo, Anders Svare, Sigrid Blika, Petya Milova, Elin Korsgaard, Øystein Husby, Lars Breivik, Anders P Jørgensen, Eystein Sverre Husebye.
  J Clin Endocrinol Metab. 107 (6), e2331-e2338
   
 9. Autoantibodies to Perilipin-1 Define a Subset of Acquired Generalized Lipodystrophy.
  Mandel-Brehm C, Vazquez SE, Liverman C, Cheng M, Quandt Z, Kung AF, Parent A, Miao B, Disse E, Cugnet-Anceau C, Dalle S, Orlova E, Frolova E, Alba D, Michels A, Oftedal BE, Lionakis MS, Husebye ES, Agarwal AK, Li X, Zhu C, Li Q, Oral E, Brown R, Anderson MS, Garg A, DeRisi JL.
  Diabetes. 2022 Jun 16:db211172.
   
 10. Premature menopause and autoimmune primary ovarian insufficiency in two international multi-center cohorts.
  Vogt EC, Real FG, Husebye ES, Björnsdottir S, Benediktsdottir B, Bertelsen RJ, Demoly P, Franklin KA, de Aja Gallastegui LS, González FJC, Heinrich J, Holm M, Jogi NO, Leynaert B, Lindberg E, Malinovschi A, Martínez-Moratalla J, Mayoral RG, Oudin A, Pereira-Vega A, Semjen CR, Schlünssen V, Triebner K, Øksnes M.
  Endocr Connect. 2022 May 25;11(5)
   
 11. Fear of Covid 19 during the third wave of infection in Norwegian patients with type 1 diabetes.
  Ueland GÅ, Ernes T, Vonheim Madsen T, Husebye ES, Sandberg S, Fjell Løvaas K, Cooper JG.
  PLoS One. 2022 Jul 28;17(7):e0272133
   
 12. Extrathymic expression of Aire controls the induction of effective TH17 cell-mediated immune response to Candida albicans.
  Dobeš J, Ben-Nun O, Binyamin A, Stoler-Barak L, Oftedal BE, Goldfarb Y, Kadouri N, Gruper Y, Givony T, Zalayat I, Kováčová K, Böhmová H, Valter E, Shulman Z, Filipp D, Husebye ES, Abramson
  J.Nat Immunol. 2022 Jul;23(7):1098-1108. 
   
 13. Doctors, teach your adrenal insufficiency patients well: provide them with a European Emergency Card!
  Johan G Beun, Pia Burman, Olle Kämpe, Eystein S Husebye, Stephanie Hahner, Jette Kristensen, Alida Noordzij, and Per Dahlqvist
  Endocr Connect. 2022 Dec 12;12(1)
   

2021

 1. 21-Hydroxylase-Specific CD8+ T Cells in Autoimmune Addison’s Disease Are Restricted by HLA-A2 and HLA-C7 Molecules.
  Alexander Hellesen, Sigrid Aslaksen, Lars Breivik, Ellen Christine Røyrvik, Øyvind Bruserud, Kine Edvardsen, Karl Albert Brokstad, Anette Susanne Bøe Wolff, Eystein Sverre Husebye and Eirik Bratland
  Front. Immunol. 2021 Oct, 12:742848

 2. Preexisting autoantibodies to type I IFNs underlie critical COVID-19 pneumonia in patients with APS-1.
  Paul Bastard, Elizaveta Orlova, Leila Sozaeva, Romain Levy , Alyssa James, Monica M. Schmitt , Sebastian Ochoa, Maria Kareva , Yulia Rodina , Adrian Gervais,, Tom Le Voyer, Jeremie Rosain, Quentin Philippot, Anna-Lena Neehus, Elana Shaw, Melanie Migaud, Lucy Bizien, Olov Ekwal,, Stefan Berg, Guglielmo Beccuti0, Lucia Ghizzoni0, Gerard Thiriez, Arthur Pavot, Cecile Goujard, Marie-Louise Fremond, Edwin Carter, Anya Rothenbuhler, Agnès Linglart, Brigite Mignot, Aurelie Comte, Nathalie Cheikh, Olivier Hermine,, Lars Breivik, Eystein S. Husebye, Sebastien Humbert, Pierre Rohrlich, Alain Coaquette, Fanny Vuoto, Karine Faure, Nizar Mahlaoui, Primoz Kotnik, Tadej Battelino,, Katarina Trebusak Podkrajsek, Kai Kisand, Elise M.N. Ferre, Thomas DiMaggio, Lindsey B. Rosen, Peter D. Burbelo, Martin McIntyre, Nelli Y. Kann , Anna Shcherbina, Maria Pavlova, Anna Kolodkina, Steven M. Holland, Shen-Ying Zhang, Yanick J. Crow,, Luigi D. Notarangelo , Helen C. Su , Laurent Abel, Mark S. Anderson, Emmanuelle Jouanguy, Benedicte Neven, Anne Puel, Jean-Laurent Casanova and Michail S. Lionakis
  J Exp Med (2021) 218 (7): e20210554.
   
 3. The natural history of 21-hydroxylase autoantibodies in autoimmune Addison’s disease.
  Anette Boe Wolff, Lars Breivik, Karl Ove Hufthammer, Marianne Aardal Grytaas, Eirik Bratland, Eystein Sverre Husebye and Bergithe Eikeland Oftedal
  European Journal of Endocrinology (2021) 184, 607–615
   
 4. GWAS for autoimmune Addison's disease identifies multiple risk loci and highlights AIRE in disease susceptibility
  Daniel Eriksson, Ellen Christine Røyrvik, Maribel Aranda-Guillén, Amund Holte Berger, Nils Landegren, Haydee Artaza Alvarez, Åsa Hallgren, Marianne Grytaas, Sara Ström, Eirik Bratland, Ileana Botusan, Bergithe Eikeland Oftedal, Lars Breivik, Marc Vaudel, Øyvind Helgeland, Alberto Falorni, Anders P. Jørgensen, Anna-Lena Hulting, Johan Svartberg, Olov Ekwall, Kristian Fougner, Jeanette Wahlberg, Bjørn G. Nedrebø, Per Dahlqvist, The Norwegian Addison Registry Study Group, The Swedish Addison Registry Study Group, Per Morten Knappskog, Anette Susanne Bøe Wolff, Sophie Bensing, Stefan Johansson, Olle Kämpe, Eystein S. Husebye. Nature Communications, 2021 Feb 11;12(1):959. doi: 10.1038/s41467-021-21015-8.
   
 5. Adrenal insufficiency
  Eystein S. Husebye, Simon Pearce, Nils Krone, Olle Kämpe.
  The Lancet, 2021 Feb 13;397(10274):613-629
   
 6. Mechanistic dissection of dominant AIRE mutations in mouse models reveals AIRE autoregulation.
  Goldfarb Y, Givony T, Kadouri N, Dobeš J, Peligero-Cruz C, Zalayat I, Damari G, Dassa B, Ben-Dor S, Gruper Y, Oftedal BE, Bratland E, Erichsen MM, Berger A, Avin A, Nevo S, Haljasorg U, Kuperman Y, Ulman A, Haffner-Krausz R, Porat Z, Atasoy U, Leshkowitz D, Husebye ES, Abramson J.
  J Exp Med. 2021 Nov 1;218(11):e20201076.
   
 7. B Cells and Autoantibodies in AIRE Deficiency.
  Wolff ASB, Braun S, Husebye ES, Oftedal BE.
  Biomedicines. 2021 Sep 21;9(9):1274.
 8. Potential Transcriptional Biomarkers to Guide Glucocorticoid Replacement in Autoimmune Addison’s Disease 
  Åse Bjorvatn Sævik, Anette B Wolff, Sigridur Björnsdottir, Katerina Simunkova, Martha Schei Hynne, David William Peter Dolan, Eirik Bratland, Per M Knappskog, Paal Methlie, Siri Carlsen, Magnus Isaksson, Sophie Bensing, Olle Kämpe, Eystein S Husebye, Kristian Løvås, Marianne Øksnes.
  Journal of the Endocrine Society, Volume 5, Issue 3, March 2021, bvaa202

 9. Adrenal insufficiency.
  Hahner S, Ross RJ, Arlt W, Bancos I, Burger-Stritt S, Torpy DJ, Husebye ES, Quinkler M.
  Nat Rev Dis Primers. 2021 Mar 11;7(1):19

 10. Primary Ovarian Insufficiency in women with Addison’s disease
  Vogt EC, Breivik L, Røyrvik EC, Grytaas M, Husebye ES, Øksnes M.
  J Clin Endocrinol Metab. 2021 Mar 4:dgab14

 11. Vitamin D status and pathway genes in five European autoimmune Addison's disease cohorts
  Marissa Penna-Martinez, Gesine Meyer, Anette Bøe Wolff, Beate Skinningsrud, Corrado Betterle, Alberto Falorni, William Ollier, Dag Undlien, Eystein Husebye, Simon Pearce, Anna L Mitchell and Klaus Badenhoop.
  Eur J Endocrinol. 2021 Mar;184(3):373-381.

 12. Sex-Specific Limitations in Physical Health in Primary Adrenal Insufficiency
  Nora Møller Didriksen, Åse Bjorvatn Sævik, Linn Solveig Sortland, Marianne Øksnes, Eystein Sverre Husebye
  Front Endocrinol (Lausanne). 2021 Oct 18;12:718660.

 13. Transcriptional changes in regulatory T cells from patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1 suggest functional impairment of lipid metabolism and gut homing
  Berger, Amund Holte; Bratland, Eirik; Sjøgren, Thea; Heimli, Marte; Tyssedal, Torgeir; Bruserud, Øyvind; Johansson, Stefan; Husebye, Eystein Sverre; Oftedal, Bergithe Eikeland; Wolff, Anette Susanne Bøe.
  Frontiers in Immunology 2021 ;Volum 12

 14. Feminizing adrenal tumor identified by plasma steroid profiling.
  Elinor Chelsom Vogt, Kathrin Hammerling, Halfdan Sorbye, Anette Heie, Andre Sulen, Grethe Ueland, Eystein Husebye, and Paal Methlie.
  Endocrinology, Diabetes & Metabolism Case Reports Issiue, Vol:21-01; November 2021

2020

 1. Autoantibodies against type I IFNs in patients with life-threatening COVID-19
  Paul Bastard, Lindsey B. Rosen, Qian Zhang...Eystein S. Husebye…Jean-Laurent Casanova.
  Science 370, eabd4585 (2020). DOI: 10.1126/science.abd4585
   
 2. Residual Corticosteroid Production in Autoimmune Addison Disease
  Sævik ÅB, Åkerman, AK, Methlie P, Quinkler M, Jørgensen AP, Höybye C, Debowska AJ, Nedrebø BG, Dahle AL, Carlsen S, Tomkowicz A, Sollid ST, Nermoen I, Grønning K, Dahlqvist P, Grimnes G, Skov J, Finnes T, Valland SF, Wahlberg J, Holte SE, Simunkova K, Kämpe O, Husebye ES, Bensing S, Øksnes M
  J Clin Endocrinol Metab, Volume 105, Issue 7, July 2020, Pages 2430–2441
   
 3. Primary Adrenal Lymphoma as a Cause of Adrenal Insufficiency, a Report of Two Cases
  Grønning K, Sharma A, Mastroianni MA, Karlsson BD, Husebye ES, Løvås K, Nermoen I.
  Endocrinol Diabetes Metab Case Rep 2020 Mar 10;2020:19-0131. doi: 10.1530/EDM-19-0131
   
 4. Current Management and Outcome of Pregnancies in Women With Adrenal Insufficiency: Experience from a Multicenter Survey
  Christina Bothou, Gurpreet Anand, Dingfeng Li, Tina Kienitz, Khyatisha Seejore, Chiara Simeoli, Andreas Ebbehoj, Emma G Ward, Rosa Maria Paragliola, Rosario Ferrigno, Klaus Badenhoop, Sophie Bensing, Marianne Oksnes, Daniela Esposito, Ragnhildur Bergthorsdottir, William Drake, Jeanette Wahlberg, Nicole Reisch, Stefanie Hahner, Simon Pearce, Peter Trainer, Gwendolin Etzrodt-Walter, Sébastien P Thalmann, Åse B Sævik, Eystein Husebye, Andrea M Isidori, Henrik Falhammar, Gesine Meyer, Salvatore M Corsello, Rosario Pivonello, Robert Murray, Irina Bancos, Marcus Quinkler, Felix Beuschlein
  J Clin Endocrinol Metab, Volume 105, Issue 8, August 2020.
   
 5. Diagnostic testing of autonomous cortisol secretion in adrenal incidentalomas
  Grethe Å Ueland, Thea Grinde, Paal Methlie, Oskar Kelp, Kristian Løvås, Eystein S Husebye
  Endocr Connect. 2020 Oct;9(10):963-970. doi: 10.1530/EC-20-0419.
   
 6. New ERA of therapy for endocrine autoimmune disorders
  Bergithe Eikeland Oftedal and Anette Susanne Bøe Wolff
  Scand J Immunol. 2020 Nov;92(5):e12961
   
 7. The prospects of single-cell analysis in autoimmunity
  André Sulen, Shahinul Islam, Anette S B Wolff, Bergithe E Oftedal
  Scand J Immunol. 2020 Nov;92(5):e12964. doi: 10.1111/sji.12964.
   
 8. Medisinsk koding til besvær
  Marianne Aardal Grytaas, Lars Breivik, Anders Palmstrøm Jørgensen, Trine Elisabeth Finnes, Lena Adriana Denstad Skavlan, Robert Wiik, Knut Ivar Johansen, Eystein Sverre Husebye
  Tidsskr Nor Legeforen 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0541 Utgave 14, 13. oktober 2020

2019

Is there a need for an emergency card in hypoparathyroidism?
Astor MC, Zhu W, Björnsdottir S, Bollerslev J, Kämpe O, Husebye ES
J Intern Med 2019 Apr;285(4):429-435. Epub 2018 des 12

The autoimmune targets in IPEX are dominated by gut epithelial proteins.
Eriksson D, Bacchetta R, Gunnarsson HI, Chan A, Barzaghi F, Ehl S, Hallgren Å, van Gool F, Sardh F, Lundqvist C, Laakso SM, Rönnblom A, Ekwall O, Mäkitie O, Bensing S, Husebye ES, Anderson M, Kämpe O, Landegren N
J Allergy Clin Immunol 2019 Jul;144(1):327-330.e8. Epub 2019 apr 23

Identification and characterization of rare toll-like receptor 3 variants in patients with autoimmune Addison's disease
Sigrid Aslaksen, Anette B.Wolff, Magnus D. Vigeland, Lars Breivik, Ying Shen, Bergithe E.Oftedal, Haydee Artaza, Beate Skinningsrud, Dag E. Undlien, Kaja K.Selmer, Eystein S.Husebye, Eirik Bratland
Journal of Translational Autoimmunity, 2019

Coexistence of Congenital Adrenal Hyperplasia and Autoimmune Addison's Disease.
Aslaksen S, Methlie P, Vigeland MD, Jøssang DE, Wolff AB, Sheng Y, Oftedal BE, Skinningsrud B, Undlien DE, Selmer KK, Husebye ES, Bratland E
Front Endocrinol (Lausanne) 2019;10():648. Epub 2019 sep 27

21-hydroxylase autoantibodies are more prevalent in Turner syndrome but without an association to the autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Berglund A, Cleemann L, Oftedal BE, Holm K, Husebye ES, Gravholt CH.
Clin Exp Immunol. 2019;195(3):364-368. doi:10.1111/cei.13231

2018

The Short Cosyntropin Test Revisited: New Normal Reference Range Using LC-MS/MS.
Ueland GÅ, Methlie P, Øksnes M, Thordarson HB, Sagen J, Kellmann R, Mellgren G, Ræder M, Dahlqvist P, Dahl SR, Thorsby PM, Løvås K, Husebye ES
J Clin Endocrinol Metab. 2018 Apr 1;103(4):1696-1703

Oral microbiota in autoimmune polyendocrine syndrome type 1.
Bruserud Ø, Siddiqui H, Marthinussen MC, Chen T, Jonsson R, Oftedal BE, Olsen I, Husebye ES, Wolff AB
JOral Microbiol. 2018 Feb 26;10(1)

Autoimmune Addison's disease - An update on pathogenesis.
Hellesen A, Bratland E, Husebye ES
Ann Endocrinol (Paris). 2018 Jun;79(3):157-163

Metabolic Complications in Adrenal Insufficiency
Ueland GA, Husebye ES.
Front Horm Res. 2018;49:104-113.

Adrenal venous sampling for assessment of autonomous cortisol secretion.
Ueland GÅ, Methlie P, Jøssang DE, Sagen JV, Viste K, Thordarson HB, Heie A, Grytaas M, Løvås K, Biermann M, Husebye ES
JClin Endocrinol Metab. 2018 Aug 2.

Oral Tongue Malignancies in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1. 
Bruserud Ø, Costea DE, Laakso S, Garty BZ, Mathisen E, Mäkitie A, Mäkitie O, and Eystein S. Husebye
Front Endocrinol. 2018 Aug 17;9:463

Autoimmune Polyendocrine Syndromes 
Husebye ES, Anderson MS, Kämpe O.
N Engl J Med 2018; 378:1132-1141. doi : 10.1056/NEJMra1713301

Cytokine Autoantibody Screening in the Swedish Addison Registry Identifies Patients With Undiagnosed APS1
Eriksson D, Dalin F Eriksson GN, Landegren N, Bianchi M, Hallgren Å, Dahlqvist P, Wahlberg J, Ekwall O, Winqvist O, Catrina SB, Rönnelid J; Swedish Addison Registry Study Group, Hulting AL, Lindblad-Toh K, Alimohammadi M, Husebye ES, Knappskog PM, Rosengren Pielberg G, Bensing S, Kämpe O.
J Clin Endocrinol Metab. 2018 Jan 1;103(1):179-186. doi: 10.1210/jc.2017-01957.

ILF2 and ILF3 are autoantigens in canine systemic autoimmune disease.
Bremer HD, Landegren N, Sjöberg R, Hallgren Å, Renneker S, Lattwein E, Leonard D, Eloranta ML, Rönnblom L, Nordmark G, Nilsson P, Andersson G, Lilliehöök I, Lindblad-Toh K, Kämpe O, Hansson-Hamlin
H.Sci Rep. 2018 Mar 19;8(1):4852. doi: 10.1038/s41598-018-23034-w.

The potential role for infections in the pathogenesis of autoimmune Addison's disease 
Hellesen A, Bratland E.
Clin Exp Immunol. 2018 Aug 24. doi: 10.1111/cei.13207.

Clues for early detection of autoimmune Addison's disease - myths and realities. 
Sævik ÅB, Åkerman AK, Grønning K, Nermoen I, Valland SF, Finnes TE, Isaksson M, Dahlqvist P, Bergthorsdottir R, Ekwall O, Skov J, Nedrebø BG, Hulting AL, Wahlberg J, Svartberg J, Höybye C, Bleskestad IH, Jørgensen AP, Kämpe O, Øksnes M, Bensing S, Husebye E.
J Intern Med. 2018 Feb;283(2):190-199. doi: 10.1111/joim.12699

2017

Simultaneous assay of cortisol anddexamethasone improved diagnostic accuracy of the dexamethasone suppressiontest.
Ueland GÅ, Methlie P, Kellmann R, Bjørgaas M, Åsvold BO, Thorstensen K, Kelp O, Thordarson HB, Mellgren G, Løvås K, Husebye ES.
Eur J Endocrinol 176, 705-713, 2017.

Autoantibody Repertoire in APECED Patients Targets Two Distinct Subgroups of Proteins.
Fishman D, Kisand K, Hertel C, Rothe M, Remm A, Pihlap M, Adler P, Vilo J, Peet A, Meloni A, Podkrajsek KT, Battelino T, Bruserud Ø, Wolff ASB, Husebye ES, Kluger N, Krohn K, Ranki A, Peterson H, Hayday A, Peterson P.
Front Immunol 8, 976. doi: 10.3389/fimmu.2017.00976. eCollection 2017.

Classic congenital adrenal hyperplasia.
Nermoen I, Husebye ES, Myhre AG, Løvås K.
Tidsskr Nor Laegeforen 137, 540-543, 2017.

Identification of endothelin-convertingenzyme-2 as an autoantigen in autoimmune polyendocrine syndrome type 1
Smith-Anttila CJA, Bensing S, Alimohammadi M, Dalin F, Oscarson M, Zhang MD, Perheentupa J, Husebye ES, Gustafsson J, Björklund P, Fransson A, Nordmark G, Rönnblom L, Meloni A, Scott RJ, Hökfelt T, Crock PA, Kämpe O.
Autoimmunity 50, 223-231, 2017

Expanding the phenotypic and genotypic landscape of autoimmune polyendocrine syndrometype-1
Orlova EM, Sozaeva LS, Kareva MA, Oftedal BE, Wolff ASB, Breivik L, Zakharova EY, Ivanova ON, Kämpe O, Dedov II, Knappskog PM, Peterkova VA, and Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metabol 102, 3546-56, 2017.

Clinical characteristics andlong-term outcome of primary aldosteronism in a Norwegian population.
Grytaas MAa, Strømsøy SS, Rørvik JT, Arnes JB, Heie A, Arnesen T,  Jørstad MD, Nedrebø BG,  Jøssang DE, Jensen DK, Rørvik HD, Sagen JV, Mellgren G, Thordarson HB, Husebye ES, Løvås K.
Horm Metab Res 2017; 49(11): 838-846

Increased infiltration and tolerised antigen-specific CD8+ TEM cells in tumor but not peripheral blood have no impact on survival of HCMV+ glioblastoma patients.
Bahador M, Gras Navarro A, Rahman MA, Dominguez-Valentin M, Sarowar S, Ulvestad E, Njølstad G, Lie SA, Kristoffersen EK, Bratland E, Chekenya M. 
Oncoimmunology. 2017 Jun 5;6(8):e1336272.

Altered Immune Activation and IL-23 Signaling in Response to Candida albicans in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1.
Bruserud Ø, Bratland E, Hellesen A, Delaleu N, Reikvam H, Oftedal BE, Wolff ASB.
Front Immunol. 2017 Sep 1;8:1074.

Impaired salivarygland activity in patients with autoimmune polyendocrine syndrome type I
Oftedal BE, Marthinussen MC, Erichsen MM, Tveitarås MK, Kjellesvik-Kristiansen A, Hammenfors D, Jonsson MV, Kisand K, Jonsson R, Wolff ASB.
Autoimmunity. 2017 Jun;50(4):211-222.

2016

Effect of a pre-exercise hydrocortisone dose on short-term physical performance in female patients with primary adrenal failure. Simunkova K, Jovanovic N, Rostrup E, Methlie P, Øksnes M, Nilsen RM, Hennø H, Tilseth M, Godang K, Kovac A, Løvås K, Husebye ES.
Eur J Endocrinol 174, 97-105, 2016.

Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline.
Bornstein SR, Allolio B, Arlt W, Barthel A, Don-Wauchope A, Hammer GD, Husebye ES, Merke DP, Murad MH, Stratakis CA, Torpy DJ. J Clin Endocrinol Metabol 101, 364-389, 201

Proteome-wide survey of the autoimmune target repertoire in autoimmune polyendocrine syndrome type 1
Nils Landegren N, Sharon D, Freyhult E, Hallgren Å, Eriksson D, Edqvist PH, Bensing S, Wahlberg J, Nelson LM, Gustafsson J, Husebye ES, Anderson MS, Snyder M, Kämpe O.
Sci Rep. 2016 Feb 1;6:20104.

Anticommensal Responses Are Associated with Regulatory T Cell Defect in Autoimmune Polyendocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal Dystrophy Patients.
Hetemäki I, Jarva H, Kluger N, Baldauf HM, Laakso S, Bratland E, Husebye ES, Kisand K, Ranki A, Peterson P, Arstila TP.
J Immunol. 196, 2955-64, 2016.

Analysis of cellular and humoral immune responses against cytomegalovirus in patients with autoimmune Addison's disease.
Edvardsen K, Hellesen A, Husebye ES, Bratland E.
J Transl Med. 14, 68, 2016.

Autoantibodies Targeting a Collecting Duct-Specific Water Channel in Tubulointerstitial Nephritis
Landegren N, Pourmousa Lindberg M, Skov J, Hallgren Ã…, Eriksson D, Lisberg Toft-Bertelsen T, MacAulay N, Hagforsen E, Räisänen-Sokolowski A, Saha H, Nilsson T, Nordmark G, Ohlsson S, Gustafsson J, Husebye ES, Larsson E, Anderson MS, Perheentupa J, Rorsman F, Fenton RA, Kämpe O.
J Am Soc Nephrol. 2016 Oct;27(10):3220-3228.

MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Epidemiology, Quality of Life and Complications of Primary Adrenal Insufficiency: a review
Bensing S, Hulting AL, Husebye ES, Kämpe O, Løvås K.
Eur J Endocrinol.175, R107-116, 2016.

Epidemiology and health related quality of life in hypoparathyroidism in Norway.
Astor MC, Løvås K, Debowska A, Eriksen EF, Evang JA, Fossum C, Fougner KJ, Holte SE, Lima K, Moe RB, Myhre AG, Kemp EH, Nedrebø¸ BG, Svartberg J, Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metab. 101, 345-354, 2016

Adrenal Insufficiency Therapy: How to Keep the Balance between Good Quality of Life and Low Risk for Long-Term Side Effects. Simunkova K, Husebye ES. 
Front Horm Res. 46, 196-210, 2016.

A Longitudinal Follow-up of Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1
Bruserud Ø, Oftedal BE, Landegren N, Erichsen MM, Bratland E, Lima K, Jørgensen AP, Myhre AG, Svartberg J, Fougner KJ, Bakke Å, Nedrebø BG, Mella B, Breivik L, Viken MK, Knappskog PM, Marthinussen MC, Løvås K, Kämpe O, Wolff AB, Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metab. 101, 2975-83, 2016.

AIRE-Deficient Patients Harbor Unique High-Affinity Disease-Ameliorating Autoantibodies.
Meyer S, Woodward M, Hertel C, Vlaicu P, Haque Y, Kärner J, Macagno A, Onuoha SC, Fishman D, Peterson H, Metsküla K, Uibo R, Jäntti K, Hokynar K, Wolff AS; APECED patient collaborative, Krohn K, Ranki A, Peterson P, Kisand K, Hayday A.
Cell 166, 582-95, 2016.

MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Epidemiology, Quality of Life and Complications of Primary Adrenal Insufficiency: a review. Bensing S, Hulting AL, Husebye ES, Kämpe O, Løvås K
Eur J Endocrinol.175, R107-116, 2016.

Adrenal Insufficiency Therapy: How to Keep the Balance between Good Quality of Life and Low Risk for Long-Term Side Effects.
Simunkova K, Husebye ES. 
Front Horm Res. 46, 196-210, 2016.

2015

Linkage analysis in autoimmune Addison’s disease: NFATC1 as a potential novel susceptibility locus.  
Mitchell AL, Bøe Wolff A, MacArthur K, Weaver JU, Vaidya B, Swedish Addison Registry Study Group, Erichsen MM, Darlay R, Husebye ES, Cordell HJ, Pearce SH.
PLoS One. 2015 Jun 4;10(6):e0123550

Interleukin-2 and subunit alpha of its soluble receptor in autoimmune Addison’s disease - an association study and expression analysis.
Fichna M, Zurawek M, Bratland E, Husebye ES, Kasperlik-Zaluska A, Czarnocka B, Januszkiewicz-Lewandowska D,Nowak J.
Autoimmunity. 2015 Mar;48(2):100-7.

A man in his 30s with diabetes and vitiligo.
Bruserud Ø, Husebye ES.  
No. 8, 5. mai 2015 Tidsskr Nor Legeforen 2015135:763-6

Dominant mutations in the autoimmune regulator AIRE are associated with common organ-specific autoimmune diseases.
Oftedal BE, Hellesen A, Erichsen MM, Bratland E, Vardi A, Perheentupa J, Kemp EH, Fiskerstrand T, Viken MK, Weetman AP, Fleishman SJ, Banka S, Newman WG, Sewell WA, Sozaeva LS, Zayats T, Haugarvoll K, Orlova EM, Haavik J, Johansson S, Knappskog PM, Løvås K, Wolff AS, Abramson J, Husebye ES.
Immunity. 2015 Jun 16;42(6):1185-96

Circadian hormone profiles and insulin sensitivity in patients with Addison’s disease: a comparison of continuous subcutaneous hydrocortisone infusion with conventional glucocorticoid replacement therapy.
Björnsdottir S, Øksnes M, Isaksson M, Methlie P, Nilsen RM, Hustad S, Kämpe O, Hulting AL, Husebye ES, Løvås K,Nyström T, Bensing S.
Clin Endocrinol (Oxf). 2015 Jul;83(1):28-35

Peripheral blood cells from patients with autoimmune Addison’s disease poorly respond to interferons in vitro, despite elevated serum levels of interferon-inducible chemokines.
Edvardsen K, Bjåsøy T, Hellesen A, Breivik L, Bakke M, Husebye ES, Bratland E.
J Interferon Cytokine Res. 2015 Oct;35(10):759-70.

Determination of 21-hydroxylase autoantibodies:inter-laboratory concordance in the Euradrenal InternationalSerum Exchange Program.
Falorni A, Bini V, Betterle C, Brozzetti A, Castaño L, Fichna M, Kämpe O, Mellgren G, Peterson P, Chen S, RönnelidJ, Seissler J, Tiberti C, Uibo R, Yu L, Lernmark A , Husebye ES.
Clin Chem Lab Med. 2015 Oct;53(11):1761-70.

Hypomagnesemia and functional hypoparathyroidism due to novel mutations in the Mg-channel TRPM6.Astor MC, Løvås K, Wolff AS, Nedrebø B, Bratland E, Steen-Johnsen J, Husebye ES. 
Endocr Connect 2015 vol. 4 no. 4 215-222

A European Emergency Card for adrenal insufficiency can save lives.
Quinkler M, Dahlqvist P, Husebye ES, Kämpe O.
Eur J Intern Med. 2015 Jan;26(1):75-6.

2014

Circadian hormone profiles and insulin sensitivity in patients with Addison's disease: a comparison of continuous subcutaneous hydrocortisone infusion with conventional glucocorticoid replacement therapy.    
Björnsdottir S, Øksnes M, Isaksson M, Methlie P, Nilsen RM, Hustad S, Kämpe O, Hulting AL, Husebye ES, Løvås K, Nyström T, Bensing S.
Clin Endocrinol (Oxf). 2014 Nov 17.

Interleukin-2 and subunit alpha of its soluble receptor in autoimmune Addison's disease - An association study and expression analysis.​Fichna M, Zurawek M, Bratland E, Husebye ES, Kasperlik-Zaluska A, Czarnocka B, Januszkiewicz-Lewandowska D, Nowak J.
Autoimmunity. 2014 Oct 27:1-8. 

Clinical and serologic parallels to APS-I in patients with thymomas and autoantigen transcripts in their tumors.      
Wolff AS, Kärner J, Owe JF, Oftedal BE, Gilhus NE, Erichsen MM, Kämoe O, Meager A, Peterson P, Kisand K, Willcox N, Husebye ES. 
J Immunol. 2014 Oct 15;193(8):3880-90.

High Frequency of Cytolytic 21-Hydroxylase-Specific CD8+ T Cells in Autoimmune Addison's Disease Patients.​ 
Dawoodji A, Chen JL, Shepherd D, Dalin F, Tarlton A, Alimohammadi M, Penna-Martinez M, Meyer G, Mitchell AL, Gan EH, Bratland E, Bensing S, Husebye ES, Pearce SH, Badenhoop K, Kämpe O, Cerundolo V.​ 
J Immunol. 2014 Sep 1;193(5):2118-26. doi: 10.4049/jimmunol.1400056. Epub 2014 Jul 25.

Putative candidate genes for canine hypoadrenocorticism (Addison's disease) in multiple dog breeds. 
Short AD, Catchpole B, Boag AM, Kennedy LJ, ​Massey J, Rothwell S, Henthorn PS, Littman MP, Husebye E, Ollier B.
Vet Rec. 2014 Nov 1;175(17):430

A novel cell-based assay for measuring neutralizing autoantibodies against type I interferons in patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1. ​ 
Breivik L, Oftedal BE, Bøe Wolff AS, Bratland E, Orlova EM, Husebye ES.
Clin Immunol. 2014 Jul;153(1):220-7. doi: 10.1016/j.clim.2014.04.013. Epub 2014 May 2.

The effect of types I and III interferons on adrenocortical cells and its possible implications for autoimmune Addison's disease.  
Hellesen A, Edvardsen K, Breivik L, Husebye ES, Bratland E. 
Clin Exp Immunol. 2014 Jun;176(3):351-62. doi: 10.1111/cei.12291.

Altered DNA methylation profile in Norwegian patients with Autoimmune Addison's Disease. 
Bjanesoy TE, Andreassen BK, Bratland E, Reiner A, Islam S, Husebye ES, Bakke M. 
Mol Immunol. 2014 Jun;59(2):208-16. doi: 10.1016/j.molimm.2014.02.018. Epub 2014 Mar 22.

Continuous subcutaneous hydrocortisone infusion versus oral hydrocortisone replacement for treatment of addison's disease: a randomized clinical trial.
Øksnes M, Björnsdottir S, Isaksson M, Methlie P, Carlsen S, Nilsen RM, Broman JE, Triebner K, Kämpe O, Hulting AL, Bensing S, Husebye ES, Løvås K.
J Clin Endocrinol Metab. 2014 May;99(5):1665-74. doi: 10.1210/jc.2013-4253. Epub 2014 Feb 11.

Functional studies of novel CYP21A2 mutations detected in Norwegian patients with congenital adrenal hyperplasia.​ ​
Brønstad I, Breivik L, Methlie P, Wolff AS, Bratland E, Nermoen I, Løvås K, Husebye ES. 
Endocr Connect. 2014 Apr 15;3(2):67-74. doi: 10.1530/EC-14-0032. Print 2014.

Autoantibodies targeting neurotransmitter biosynthetic enzymes in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). 
Hegvik TA, Husebye ES, Haavik J.  
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014 Feb;23(2):115-7. doi: 10.1007/s00787-013-0429-3. Epub 2013 May 28

Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency.
Husebye ES, Allolio B, Arlt W, Badenhoop K, Bensing S, Betterle C, Falorni A, Gan EH, Hulting AL, Kasperlik-Zaluska A, Kämpe O, Løvås K, Meyer G, Pearce SH.  
J Intern Med. 2014 Feb;275(2):104-15. doi: 10.1111/joim.12162. Epub 2013 Dec 16. Review.

Association of autoimmune Addison's disease with alleles of STAT4 and GATA3 in European cohorts.
Mitchell AL, Macarthur KD, Gan EH, Baggott LE, Wolff AS, Skinningsrud B, Platt H, Short A, Lobell A, Kämpe O, Bensing S, Betterle C, Kasperlik-Zaluska A, Zurawek M, Fichna M, Kockum I, Nordling Eriksson G, Ekwall O, Wahlberg J, Dahlqvist P, Hulting AL, Penna-Martinez M, Meyer G, Kahles H, Badenhoop K, Hahner S, Quinkler M, Falorni A, Phipps-Green A, Merriman TR, Ollier W, Cordell HJ, Undlien D, Czarnocka B, Husebye E, Pearce SH.  
PLoS One. 2014 Mar 10;9(3):e88991. doi: 10.1371/journal.pone.0088991. eCollection 2014.​

2013

Anti-cytokine autoantibodies preceding onset of autoimmune polyendocrine syndrome type I features in early childhood. Wolff AS, Sarkadi AK, Maródi L, Kärner J, Orlova E, Oftedal BE, Kisand K, Oláh E, Meloni A, Myhre AG, Husebye ES, Motaghedi R, Perheentupa J, Peterson P, Willcox N, Meager A.​  
J Clin Immunol. 2013 Nov;33(8):1341-8. doi: 10.1007/s10875-013-9938-6. Epub 2013 Oct 26.

A candidate gene analysis of canine hypoadrenocorticism in 3 dog breeds.
Short AD, Boag A, Catchpole B, Kennedy LJ, Massey J, Rothwell S, Husebye E, Ollier B.
J Hered.​ ​2013 Nov-Dec;104(6):807-20. doi: 10.1093/jhered/est051. Epub 2013 Aug 31.​

BPIFB1 is a lung-specific autoantigen associated with interstitial lung disease.
Shum AK, Alimohammadi M, Tan CL, Cheng MH, Metzger TC, Law CS, Lwin W, Perheentupa J, Bour-Jordan H, Carel JC, Husebye ES, De Luca F, Janson C, Sargur R, Dubois N, Kajosaari M, Wolters PJ, Chapman HA, Kämpe O, Anderson MS.
Sci Transl Med. 2013 Oct 9;5(206):206ra139. doi: 10.1126/scitranslmed.3006998.

Multisteroid LC-MS/MS assay for glucocorticoids and androgens, and its application in Addison's Disease.
Methlie P, Hustad SS, Kellmann R, Almås B, Erichsen MM, Husebye E, Løvås K.
Endocr Connect. 2013 Jun 14.

Autoantibodies targeting neurotransmitter biosynthetic enzymes in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). ​
Hegvik TA, Husebye ES, Haavik J. 
Eur Child Adolesc Psychiatry. 2013 May 28

MHC class II association study in eight breeds of dog with hypoadrenocorticism. ​
Massey J, Boag A, Short AD, Scholey RA, Henthorn PS, Littman MP, Husebye E, Catchpole B, Pedersen N, Mellersh CS, Ollier WE, Kennedy LJ. 
Immunogenetics. 2013 Apr;65(4):291-7. doi10.1007/s00251-013-0680-2.

Anti-cytokine autoantibodies suggest pathogenetic links with autoimmune regulator deficiency in humans and mice.
Kärner J, Meager A, Laan M, Maslovskaja J, Pihlap M, Remm A, Juronen E, Wolff AS, Husebye ES, Podkrajšek KT, Bratanic N, Battelino T, Willcox N, Peterson P, Kisand K. 
Clin Exp Immunol. 2013 Mar;171(3):263-72. doi: 10.1111/cei.12024.

Changes in adipose glucocorticoid metabolism before and after bariatric surgery assessed by direct hormone measurements.

Methlie P, Dankel S, Myhra T, Christensen BR, Gjerde J, Fadnes D, Våge V, L Vås K, Mellgren G. 
Obesity (Silver Spring). 2013 Mar 20. doi: 10.1002/oby.20449.

Screening for X-linked adrenoleukodystrophy among adult males with Addison's disease. 
Horn MA, Erichsen MM, Wolff AS, Månsson JE, Husebye ES, Tallaksen CM, Skjeldal OH.
Clin Endocrinol (Oxf). 2013 Jan 24. doi: 10.1111/cen.12159.

Induction of CXCL10 chemokine in adrenocortical cells by stimulation through toll-like receptor 3.
Bratland E, Hellesen A, Husebye ES.  
Mol Cell Endocrinol. 365, 75-83, 2013

Consensus statement on the diagnosis, treatment and follow-up of patients with primary adrenal insufficiency. 
Husebye ES, Allolio B, Arlt W, Badenhoop K, Bensing S, Betterle C, Falorni A, Gan EH, Hulting AL, Kasperlik-Zaluska A, Kämpe O, Løvås K, Meyer G, Pearce SH. 
J Intern Med. 2014 Feb;275(2):104-15. doi: 10.1111/joim.12162. Epub 2013 Dec 16. Review.

2012

Autoantibodies against aromatic amino acid hydroxylases in patients with autoimmune polyendocrine syndrome type 1 target multiple antigenic determinants and reveal regulatory regions crucial for enzymatic activity. 
Bratland E, Magitta NF, Bøe Wolff AS, Ekern T, Knappskog PM, Kämpe O, Haavik J, Husebye ES.
Immunobiology. 2012 Oct 26. doi:pii: S0171-2985(12)00516-5. 10.1016/j.imbio.2012.10.006.

Nytt steroidkort ved binyrebarksvikt.
Husebye ES, Erichsen MM, Myhre AG, Bratke H, Jørgensen AP, Dahlqvist P, Løvås K.
Tidsskr Nor Laegeforen. 2012 okt 02;132(18):2043-2044.

Radioligand-binding assay reveals distinct autoantibody preferences for type I interferons in APS I and myasthenia gravis subgroups.
Hapnes L, Willcox N, Oftedal BE, Owe JF, Gilhus NE, Meager A, Husebye ES, Wolff AS. 
J Clin Immunol, 32, 230-7, 2012.

Genetic, anthropometric and metabolic features of adult Norwegian patients with 21-hydroxylase deficiency. 
Nermoen I, Brønstad I, Fougner KJ, Svartberg J, Oksnes M, Husebye ES, Løvås K.
Eur J Endocrinol, 167, 507-16, 2012.

Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type 1: An Extensive Longitudinal Study in Sardinian Patients.
Meloni A, Willcox N, Meager A, Atzeni M, Wolff AS, Husebye ES, Furcas M, Rosatelli MC, Cao A, Congia M.
J Clin Endocrinol Metab. 97, 1114-1124, 2012.

Quality of Life in European Patients with Addison's Disease: Validity of the Disease-Specific Questionnaire AddiQoL.
Øksnes M, Bensing S, Hulting AL, Kämpe O, Hackemann A, Meyer G, Badenhoop K, Betterle C, Parolo A, Giordano R, Falorni A, Papierska L, Jeske W, Kasperlik-Zaluska AA, Chatterjee VK, Husebye ES, Løvås K. 
J Clin Endocrinol Metab, 97, 568-76, 2012.

2011

High frequency of adrenal myelolipomas and testicular adrenal rest tumours in adult Norwegian patients with classical congenital adrenal hyperplasia because of 21-hydroxylase deficiency.                                                                                                 
Nermoen I, Rørvik J, Holmedal SH, Hykkerud DL, Fougner KJ, Svartberg J, Husebye ES, Løvås K. 
Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Dec;75(6):753-9. 

Radioligand-Binding Assay Reveals Distinct Autoantibody Preferences for Type I Interferons in APS I and Myasthenia Gravis Subgroups.
Hapnes L, Willcox N, Oftedal BE, Owe JF, Gilhus NE, Meager A, Husebye ES, Wolff AS. 
J Clin Immunol. 2011 Nov 30.

Multiple loci in the HLA complex are associated with Addison's disease. 
Skinningsrud B, Lie BA, Lavant E, Carlson JA, Erlich H, Akselsen HE, Gervin K, Wolff AB, Erichsen MM, Løvås K, Husebye ES, Undlien DE. 
J Clin Endocrinol Metab. 2011 Oct;96(10)

Measuring autoantibodies against IL-17F and IL-22 in autoimmune polyendocrine syndrome type I by radioligand binding assay using fusion proteins.​ 
Oftedal BE, Kämpe O, Meager A, Ahlgren KM, Lobell A, Husebye ES, Wolff AS. 
Scand J Immunol. 2011 Sep;74(3):327-33

Genome-wide copy number variation (CNV) in patients with autoimmune Addison's disease. 
Brønstad I, Wolff AS, Løvås K, Knappskog PM, Husebye ES. 
BMC Med Genet. 2011 Aug 18;12:111

Cellular immunity and immunopathology in autoimmune Addison's disease.
Bratland E, Husebye ES. 
Mol Cell Endocrinol. 2011 Apr 10;336(1-2):180-90. Epub 2010 Dec 15. Review.

TSGA10 - A target for autoantibodies in autoimmune polyendocrine syndrome type 1 and systemic lupus erythematosus.
Smith CJ, Oscarson M, Rönnblom L, Alimohammadi M, Perheentupa J, Husebye ES, Gustafsson J, Nordmark G, Meloni A, Crock PA, Kämpe O, Bensing S.
Scand J Immunol. 2011 Feb;73(2):147-53.

Autoimmune polyendocrine syndrome type I – Man. 
Husebye ES, Kämpe O. 
Immunoendocrinology, pp 115-128, 2010, George S. Eisenbarth (ed.). Springer Verlag 2011.

Grapefruit juice and liquorice increase cortisol availability in patients with Addison’s disease​.
Methlie P, Husebye ES, Hustad S, Lien EA, Løvås K
Eur J Endocrinol, 165, 761-9, 2011.

Genome-wide copy number variation (CNV) in patients with autoimmune Addison's disease.
Brønstad I, Wolff AS, Lovas K, Knappskog PM, Husebye ES. 
BMC Med Genet, 12, 111-115.

Multiple loci in the HLA complex are associated with Addison’s disease.
Skinningsrud B, Lie BA, Lavant E, Carlson JA, Erlich H, Akselsen HE, Gervin K, Wolff AB, Erichsen MM, Løvås K, Husebye ES*, Undlien DE*. 
J Clin Endocrinol Metabol, 96, E1703-8, 2011.

High frequency of Adrenal Myelolipomas and Testicular Adrenal Rest Tumours in adult Norwegian Patients with Classical Congenital Adrenal Hyperplasia due to 21-Hydroxylase Deficiency.
Nermoen I, Rørvik J, Holmedal SH, Hykkerud DL, Fougner KJ, Svartberg J, Husebye ES, Løvås K. 
Clin Endocrinol 75, 753-9, 2011.

Measuring autoantibodies against IL-17F and IL-22 by radioimmunoassay using fusion proteins.
Oftedal BEV, Kämpe O, Meager A, Ahlgren K, Lobell A, Husebye ES, Wolff ASB. 
Scand J Immunol, 74, 327-333

Hypoparathyroidism and autoimmunity in the 22q11.2 deletion syndrome.
Lima K, Abrahamsen TG, Wolff ASB, Husebye ES, Alimohammadi M, Kämpe O, Følling I.
Eur J Endocrinol 165, 345-352, 2011.

Cellular immunity and immunopathology in autoimmune Addison's disease 
Bratland E, Husebye ES. 
Mol Cell Endocrinol 336, 180-190, 2011.

TSGA10 - A target for autoantibodies in autoimmune polyendocrine syndrome type 1 and systemiclupus erythematosus.
Smith CJ, Oscarson M, Rönnblom L, Alimohammadi M, Perheentupa J, Husebye ES, Gustafsson J, Nordmark G, Meloni A, Crock PA, Kämpe O, Bensing S. 
Scand J Immunol 73, 147-53, 2011

2010

Sexuality and fertility in women with Addison's disease.    
Erichsen MM, Husebye ES, Michelsen TM, Dahl AA, Løvås K.
J Clin Endocrinol Metab. 2010 Sep;95(9):4354-60. Epub 2010 Jul 7.

Subjective health status in men and women with congenital adrenal hyperplasia: a population-based survey in Norway. Nermoen I, Husebye ES, Svartberg J, Løvås K.
Eur J Endocrinol. 2010 Sep;163(3):453-9. Epub 2010 Jun 15.

Flow cytometry study of blood cell subtypes reflects autoimmune and inflammatory processes in autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Wolff AS, Oftedal BE, Kisand K, Ersvaer E, Lima K, Husebye ES. 
Scand J Immunol. 2010 Jun;71(6):459-67.

Phenotypic variation in a large family with autosomal dominant hypocalcaemia.    
Sørheim JI, Husebye ES, Nedrebø BG, Svarstad E, Lind J, Boman H, Løvås K. 
Horm Res Paediatr. 2010;74(6):399-405. Epub 2010 May 26.

Autoimmune polyendocrine syndromes: clues to type 1 diabetes pathogenesis.
Husebye ES, Anderson MS.
Immunity. 2010 Apr 23;32(4):479-87. Review.PMID:20412758


Acquired autoimmune polyglandular syndrome, thymoma, and an AIRE defect
Cheng MH, Fan U, Grewal N, Barnes M, Mehta A, Taylor S, Husebye ES, Murphy EJ, Anderson MS. 
N Engl J Med. 2010 Feb 25;362(8):764-6.

Chronic mucocutaneous candidiasis in APECED or thymoma patients correlates with autoimmunity to Th17-associated cytokines.
Kisand K, Bøe Wolff AS, Podkrajsek KT, Tserel L, Link M, Kisand KV, Ersvaer E, Perheentupa J, Erichsen MM, Bratanic N, Meloni A, Cetani F, Perniola R, Ergun-Longmire B, Maclaren N, Krohn KJ, Pura M, Schalke B, Ströbel P, Leite MI, Battelino T, Husebye ES, Peterson P, Willcox N, Meager A. 
J Exp Med. 2010 Feb 15;207(2):299-308. 

Development of a disease-specific quality of life questionnaire in Addison's disease.
Løvås K, Curran S, Oksnes M, Husebye ES, Huppert FA, Chatterjee VK.
J Clin Endocrinol Metab. 2010 Feb;95(2):545-51. Epub 2009 Dec 16.

Sexuality and fertility in women with Addison's disease.​ 
Erichsen MM, Husebye ES, Michelsen TM, Dahl AA, Løvås K. 
J Clin Endocrinol Metabol, 95, 4354-4360, 2010

Phenotypic variation in a large family with autosomal dominant hypocalcaemia.
Sørheim JI, Husebye ES,,Nedrebø BG,Svarstad E, Lind J, Boman H, Løvås K. 
Hormone research in pædiatrics 74, 399-405, 2010.

Flow cytometry study of cell subtypes reflects autoimmune and inflammatory processes in autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Wolff ASB, Oftedal BEV, Kisand K, Ersvær E, Lima K, Husebye ES. 
Scand J Immunol, 71, 459-467, 2010.

Autoimmune polyendocrine syndromes: clues to type 1 diabetes pathogenesis.
Husebye ES, Anderson MS.
Immunity, 32, 479-487, 2010.

2009

Functional autoantibodies cause hypoparathyroidism.
Husebye ES. 
J Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;94(12):4655-7.  

T cell responses to steroid cytochrome P450 21-hydroxylase in patients with autoimmune primary adrenal insufficiency.
Bratland E, Skinningsrud B, Undlien DE, Mozes E, Husebye ES. 
J Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;94(12):5117-24.

Clinical, immunological, and genetic features of autoimmune primary adrenal insufficiency: observations from a Norwegian registry.
Erichsen MM, Løvås K, Skinningsrud B, Wolff AB, Undlien DE, Svartberg J, Fougner KJ, Berg TJ, Bollerslev J, Mella B, Carlson JA, Erlich H, Husebye ES. 
J Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;94(12):4882-90.

Programmed death ligand 1 (PD-L1) gene variants contribute to autoimmune Addison's disease and Graves' disease susceptibility.
Mitchell AL, Cordell HJ, Soemedi R, Owen K, Skinningsrud B, Wolff AB, Ericksen M, Undlien D, Husebye E, Pearce SH.
J Clin Endocrinol Metab. 2009 Dec;94(12):5139-45.  

Novel sequence variation of AIRE and detection of interferon-omega antibodies in early infancy.
Tóth B, Bøe Wolff AS, Halász Z, Tar A, Szüts P, Ilyés I, Erdős M, Szegedi G, Husebye ES, Zeher M, Maródi L. 
Clin Endocrinol (Oxf). 2009 Oct 26. 

X-linked congenital adrenal hypoplasia with hypogonadotropic hypogonadism caused by an inversion disrupting a conserved noncoding element upstream of the NR0B1 (DAX1) gene.
Skinningsrud B, Husebye ES, Gilfillan GD, Frengen E, Erichsen A, Gervin K, Ormerod E, Egeland T, Undlien DE. 
J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):4086-93.

A CLEC16A variant confers risk for juvenile idiopathic arthritis and anti-CCP negative rheumatoid arthritis.​
Skinningsrud B, Lie BA, Husebye ES, Kvien TK, Førre O, Flatø B, Stormyr A, Joner G, Njølstad PR, Egeland T, Undlien DE. 
Ann Rheum Dis. 2009 Sep 3. 

The purification and application of biologically active recombinant steroid cytochrome P450 21-hydroxylase: the major autoantigen in autoimmune Addison's disease.​
Bratland E, Bredholt G, Mellgren G, Knappskog PM, Mozes E, Husebye ES. 
J Autoimmun. 2009 Aug;33(1):58-67.

Immunology of Addison's disease and premature ovarian failure.
Husebye ES, Løvås K. 
Endocrinol Metab Clin North Am. 2009 Jun;38(2):389-405

Glucocorticoid replacement therapy and pharmacogenetics in Addison's disease: effects on bone.
Løvås K, Gjesdal CG, Christensen M, Wolff AB, Almås B, Svartberg J, Fougner KJ, Syversen U, Bollerslev J, Falch JA, Hunt PJ, Chatterjee VK, Husebye ES. 
Eur J Endocrinol. 2009 Jun;160(6):993-1002

Clinical manifestations and management of patients with autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Husebye ES, Perheentupa J, Rautemaa R, Kämpe O. 
J Intern Med. 2009 May;265(5):514-29.

Pathogenesis of primary adrenal insufficiency.
Husebye E, Løvås K.
Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Apr;23(2):147-57.  

Pulmonary autoimmunity as a feature of autoimmune polyendocrine syndrome type 1 and identification of KCNRG as a bronchial autoantigen.
Alimohammadi M, Dubois N, Sköldberg F, Hallgren A, Tardivel I, Hedstrand H, Haavik J, Husebye ES, Gustafsson J, Rorsman F, Meloni A, Janson C, Vialettes B, Kajosaari M, Egner W, Sargur R, Pontén F, Amoura Z, Grimfeld A, De Luca F, Betterle C, Perheentupa J, Kämpe O, Carel JC. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Mar 17;106(11):4396-401. 

Autoantibodies in autoimmune polyglandular syndrome type I patients react with major brain neurotransmitter systems.
Fetissov SO, Bensing S, Mulder J, Le Maitre E, Hulting AL, Harkany T, Ekwall O, Sköldberg F, Husebye ES, Perheentupa J, Rorsman F, Kämpe O, Hökfelt T.
J Comp Neurol. 2009 Mar 1;513(1):1-20.

Normal overall mortality rate in Addison's disease, but young patients are at risk of premature death.​
Erichsen MM, Løvås K, Fougner KJ, Svartberg J, Hauge ER, Bollerslev J, Berg JP, Mella B, Husebye ES. 
Eur J Endocrinol. 2009 Feb;160(2):233-7.  

Two adults with adrenal myelolipoma and 21-hydroxylase deficiency.
Nermoen I, Følling I, Vegge K, Larmo A, Nedrebø BG, Husebye ES, Løvås K. 
Case Report Med. 2009;2009:916891.

2008

Mutation screening of PTPN22: association of the 1858T-allele with Addison's disease. ​
Skinningsrud B, Husebye ES, Gervin K, Løvås K, Blomhoff A, Wolff AB, Kemp EH, Egeland T & Undlien DE. 
Eur J Hum Genet 2008;16: 977-982.

Autoimmune polyendocrine syndrome type I in Slovakia: relevance of screening patients with autoimmune Addison's disease.
F Magitta N, Pura M, S Bøe Wolff A, Vanuga P, Meager A, M Knappskog P, Husebye ES.
Eur J Endocrinol 2008; 158 (5):705-9

Interferon autoantibodies associated with AIRE deficiency decrease the expression of IFN-stimulated genes.
Kisand K, Link M, Wolff AS, Meager A, Tserel L, Org T, Murumägi A, Uibo R, Willcox N, Trebusak Podkrajsek K, Battelino T, Lobell A, Kämpe O, Lima K, Meloni A, Ergun-Longmire B, Maclaren NK, Perheentupa J, Krohn KJ, Scott HS, Husebye ES, Peterson P. 
Blood. 2008 Oct 1;112(7):2657-66.

Autoantibodies against type I interferons as an additional diagnostic criterion for autoimmune polyendocrine syndrome type I. 
Meloni A, Furcas M, Cetani F, Marcocci C, Falorni A, Perniola R, Pura M, Bøe Wolff AS, Husebye ES, Lilic D, Ryan KR, Gennery AR, Cant AJ, Abinun M, Spickett GP, Arkwright PD, Denning D, Costigan C, Dominguez M, McConnell V, Willcox N, Meager. 
J Clin Endocrinol Metab. 2008 Nov; 93 (11): 4389-97

Radioimmunoassay for autoantibodies against interferon omega; its use in the diagnosis of autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Oftedal BE, Wolff AS, Bratland E, Kämpe O, Perheentupa J, Myhre AG, Meager A, Purushothaman R, Ten S, Husebye ES.
Clin Immunol. 2008 Oct; 129 (1); 163-9.         

AIRE variations in Addison's disease and autoimmune polyendocrine syndromes (APS): partial gene deletions contribute to APS I.
Bøe Wolff AS, Oftedal B, Johansson S, Bruland O, Løvås K, Meager A, Pedersen C, Husebye ES & Knappskog PM.
Genes Immun 2008;9: 130-136.

A coding polymorphism in NALP1 confers risk for autoimmune Addison's disease and type 1 diabetes.
Magitta NF, Bøe Wolff AS, Johansson S, Skinningsrud B, Lie BA, Myhr KM, Undlien DE,Joner G, Njølstad PR, Kvien TK, Førre O, Knappskog PM, Husebye ES. 
Genes Immun. 2008 Oct 23

Polymorphisms in CLEC16A and CIITA at 16p13 are associated with primary adrenal insufficiency.
Skinningsrud B, Husebye ES, Pearce SH, McDonald DO, Brandal K, Bøe Wolff A, Løvås K, Egeland T & Undlien DE 
J Clin Endocrinol Metab 2008 Eur J Hum Genet. 2008 Aug;16(8):977-82.

Replacement therapy for Addison's disease: recent developments.
Løvås K, Husebye ES.
Expert Opin Investig Drugs. 2008 Apr;17(4):497-509.

AIRE variations in Addison's disease and autoimmune polyendocrine syndromes (APS): partial gene deletions contribute to APS I.Bøe Wolff AS, Oftedal B, Johansson S, Bruland O, Løvås K, Meager A,Pedersen C, Husebye ES,Knappskog PM. 
Genes Immun. 2008 Mar;9(2):130-6. Epub 2008 Jan 17.

Autoimmune polyendocrine syndrome type 1 and NALP5, a parathyroid autoantigen.​
Alimohammadi M, Björklund P, Hallgren A, Pöntynen N, Szinnai G, Shikama N, Keller MP,Ekwall O, Kinkel SA, Husebye ES, Gustafsson J, Rorsman F, Peltonen L, Beterle C, Perheentupa J, Akerström G, Westin G, Scott HS, Holländer GA, Kämpe O.
N Engl J Med. 2008 Mar 6;358(10):1018-28.

Endocrinologic emergency medicine.​
Husebye ES. 
Tidsskr Nor Laegeforen. 2008 Feb 28;128(5):574.

Mutation screening of PTPN22: association of the 1858T-allele with Addison's disease.​ 
Skinningsrud B, Husebye ES, Gervin K, Løvås K, Blomhoff A, Wolff AB, Kemp EH, Egeland T & Undlien DE.                               Eur J Hum Genet 2008;16: 977-982.

2007

Continuous subcutaneous hydrocortisone infusion in Addison's disease.
Løvås K, Husebye ES.
Eur J Endocrinol. 2007 Jul;157(1):109-12.

Fc-gamma receptor polymorphisms are not associated with autoimmune Addison's disease.​
Wolff AS, Myhr KM,Vedeler CA, Husebye ES. 
Scand J Immunol. 2007 Jun;65(6):555-8.                                                                                 

Clinical evolution of Kearns-Sayre syndrome with polyendocrinopathy and respiratory failure.
Sandaker PS, Husebye ES, Fondenes O, Bindoff LA. 
Acta Neurol Scand Suppl. 2007;187:64-7.

Salivary cortisol in adrenal disesases.
Løvas K, Husebye ES. 
Tidsskr. Nor Lægeforen. 2007 Mar 15;127(6):730-2. Review Norwegian.

Pituitary autoantibodies in autoimmune polyendocrine syndrome type 1.
Bensing S,Fetissov SO,Mulder J, Perheentupa J, Gustafsson J, Husebye ES, Oscarson M. Ekwall O, Crock PA,Hokfelt T, Hulting AK, Kampe O.
Proc Natl Acad Sci USA 2007 Jan 16;104(3);949-54. Epub 2007 Jan 10.

Epitope mapping of human aromatic L-amino acid decarboxylase. 
Bratland E, Wollf AS, Haavik J, Kampe O, Skoldberg F,Perheentpa J, Bredholt G, Knappskog PM,Husebye ES. 
Biochem Biophys Res Commun, 2007 Feb 16;353(3):692-8.Epub 2006 Dec 22.

Autoimmune polyendocrine syndrome type 1 in Norway: phenotypic variation, autoantibodies, and novel mutations in the autoimmune regulator gene.
Wolff AS,Erichsen MM,Meager A, Magitta NF,Myhre AG,Bollerslev J, Fougner K,Lima K, Knappskog PM, Husebye ES.
J Clin. Endocrinol Metab. 2007 Feb;92(2):595-603.Epub 2006 Nov 21.

2006

Identification of an immunodominant T cell epitope in 21-hydroxylase, the main autoantigen in autoimmune Addison's disease.
Husebye ES, Bredholt G, Fridkin M, Dayan M, Zinger H, Mozes E. 
Endocrinology, 147, 2411-6, 2006.

Anti-interferon autoantibodies in autoimmune polyendocrinopathy syndrome type 1.
Meager A, Visvalingam KV, Peterson P, Möll K, Murumåagi A, Krohn K, Eskelin P, Perheentupa J, Husebye ES, Kadota Y, Willcox N. 
Plos Med Jul,3(7)3, e289.

Detection of autoantibodies to the BTB-kelch protein KLHL7 in cancer sera.
Bredholt G Storstein A, Haugen M, Krossnes B, Husebye ES, Knappskog PM, Vedeler CA.  
Scandinavian J of Immunol,  2006 64 (3):325-35.

Saliva cortisol measurement: Simple and reliable assessment of the glucocorticoid replacement therapy in Addison's disease.
Løvås K, Thorsen T, Husebye ES. 
J Endocrinol Invest, 2006 Sep,29(8):727-31.

The substrate-binding domain of 21-hydroxylase,the main autoantigen in autoimmune Addisons's disease, is an immunodominant T cell epitope.
Husebye ES,Bratland E, Bredholt G, Fridkin M, Dayan M, Mozes E.  
Endocrinology. 2006 May;147(5):2411-6.Epub 2006 Feb 23.

2005

Hereditary endocrine tumour diseases.
Husebye ES, Varhaug JE, Heimdal K.
Tidsskr Nor Lægeforen. 2005 Nov 3;125(21):2964-7.

Addison's disease.
Løvås K,Husebye ES. 
Lancet. 2005 Jun 11-17;365(9476):2058-61

Primary adrenal failure-causes, diagnostics and therapy.
Løvås K,Erichsen MM,Husebye ES,Fougner KJ,Svartberg J, Mella B, Myhre AG,Berg JP, Aarskog D. 
Tidsskr. Nor Lægeforen.2005 Jan 20;125(2):155-8 .

CTLA4 polymorphisms are associated with vitiligo, in patients with concomitant autoimmune diseases.
Blomhoff A, Kemp EH, Gawkrodger DJ, Weetman AP, Husebye ES, Akselsen HE, Lie AB, Undlien DE.
Pigment Cell Res.18,55-8,2005.​

Primær binyrebarksvikt-årsaker, diagnostikk og behandling.
Løvås K, Erichsen MM, Husebye ES, Fougner KJ, Svartberg J, Mella B, Myhre AG, Berg JP, Aarskog D. 
Tidsskr Nor lægeforen,125,155-8,2005.

Arvelige nevroendokrine tumorer.​
Husebye, ES, Varhaug JE, Heimdal K.  
Tidsskr Nor Laegeforen. 2005.

2004

Autoantibodies against 21-hydroxylase and side-chain cleavage enzyme in autoimmune Addison's disease are mainly immunoglobulin G1.
Bøe AS, Bredholt G, Knappskog PM, Hjelmervik TO, Winquist O, Kämpe O, Husebye ES. 
Eur J Endocrinol. 150,49-56,2004

Prevalence and Clinical Associations of Ten Defined Autoantibodies in Autoimmune Polyendocrine Syndromes Type 1.
Söderbergh A,M yhre AG, Mietinen A, Eskelin P, Ekwall O, Halonen M,Hedstrand H,Nilsson T,Landgren E,Tuomi T,Gustafsson J,Husebye ES, Perheentupa J, Manns MP, Kämpe O, Rorsman F. 
J Clin Endocrinol Metabo 89,557-62,2004.

Paraneoplastic antibodies detected by a sensitive radiobinding assay.
Storstein A, Monstad SE, Nakkestad Hl, Husebye ES, Vedeler CA.
J Neurology,251,197-203,2004.

Retarded bone growth in thyroid hormone resistance. A clininal study of a large family with a novel thyroid hormone receptor mutation.
Kvistad PH, Lovas K, Boman H, Myking OL. 
Eur J Endocrinol.2004 Apr;150(4):425-30

Analysis of antibody reactivity against cysteine sulfinic acid decarboxylase, a pyridoxal phosphate dependent enzyme, in endocrine autoimmune disease.
Sköldberg F, Rorsman F, Perheentupe J, Landin-Olson M, Husebye ES, Gustafsson J, Kämpe O. 
J Clin Endocrinol Metabol, 89,1636-40,2004.

Polymorphisms in the CTLA4 gene region confer susceptibility to Addison's disease.
Blomhoff A, Lie BA, Myhre AG, Kemp EH, Weetman AP, Akselsen HE, Husebye ES, Undlien DE. 
J Clin Endocrinol Metabol, 89, 3474-3476, 2004.

Chronic mucocutaneous candidiasis and primary hypothyroidism in two families.
Myhre AG, Stray-Pedersen A, Spangen S, Eide E, Veimo D, Knappskog PM, Abrahamsen TG, Husebye ES. 
Eur J Pediatr, 163, 604-611, 2004.

2003

Døgnrytme til besvær.
Løvås K, Cooper JG, Thorsen T, Thordarson H, Husebye ES. 
Tidsskr Nor lægeforen, 123, 1858-1859, 2003.

Replacement therapy in Addison's disease.​ 
Løvås K, Husebye ES. 
Curr Opinion Pharmacotherapy 4, 2145-2149, 2003.

Cushing syndrom. I Livsboka, En bok om Addison, Adrenogenitalt Syndrom, Akromegali Cushing og hypofysesvikt
Husebye ES.
Morbus Addison foreningen 2003, pp 49-56.

Replacement of dehydroepiandrosterone in adrenal failure.No benefit for subjective health status in a placebo-controled clinical trial.
Løvås K, Gebre-Medhin G, Trovik T, Fougner K, Uhlving S, Nedrebø BG, Myking OL, Kämpe O, Husebye ES. 
J Clin Endocrinical Metabol,88,1112-1118,2003

Histidine Decarboxylase, a pyridoxal phosphate-dependent enzyme, is an autoantigen of gastric enterochromaffin-like cells.
Sköldberg F, Portela-Gomes GM, Grimelius L, Nilsson G, Perheentupa J, BetterleC, Husebye ES, Gustafsson J, Rønnblom A, Rorsman F, Kämpe O. 
J Clin Endocrinol Metabol,88,1445-1452,2003.

Sleep disturbances in patients with Addison's disease.​
Løvås K,Husebye ES,Holsten F, Bjorvatn B. 
Eur J Endocrinol 148,449-456,2003

High frequency of coeliac disease among patients with autoimmune adrenocortical failure.
Myhre AG, Årsethøy H, Undlien DE, Hovdenak N, Aksnes L, Husebye ES. 
Scand J Gastroenterol,38, 511-515, 2003.

2002

Autoimmune adrenocortical failure in Norway. Autoantibodies and HLA class II associations related to clinical features.​
Myhre AG, Undlien DE, Løvås K, Uhlving S, Nedrebø, BG, Fougner K, Trovik T, Sørheim JI, Husebye ES.  
J Clin Endocrinol Metabol, 87, 618-623, 2002.

Predictors of outcome and comparison of different drug regimens for the prevention of relapse in patients with Gra​ves' disease.
Nedrebø BG,Holm P,Ulving S, Sørheim JI, Skeie S, Eide GE, Husbye ES,Lien EA, Aanderud S. 
Eur J Endocrinol, 147,583-589.2002.

Mutational analysis of the autoimmune regulator gene (AIRE) in sporadic autoimmune Addison`s Disease can reveal patients with unidentified autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Bøe AS, Knappskog PM, Myhre AG, Sørheim JI, Husebye ES. 
Eur J Endocrinol, 146, 519-522, 2002.

Subjective Health Status in Norwegian patients with Addison's disease. 
Løvås K, Loge JH, Husebye ES.
Clin Endocrinol, in press, 56, 581-588, 2002.

Endoscopic ultrasongraphy for preoperative diagnosis and localization of insulinomas.
Nesje LB,Varhaug JE,Husebye ES, Ødegaard S. 
Scand J Gastroenterolo,37,732-737,2002

AIRE mutations and human leukocyte antigen genotypes as determinants of the autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy phenotype.
Halonen M, Eskelin P, Myhre AG, Perheentupa J, Husebye ES, Kämpe O, Rorsman F, Peltonen L, Partanen J. 
J Clin Endokrinol Metabol,87 2568-2574,2002

Autoimmune adrenocortical failure in Norway. Autoantibodies and HLA class II associations related to clinical features.
Myhre AG, Undlien DE, Løvås K, Uhlving S, Nedrebø, BG, Fougner K, Trovik T, Sørheim JI, Husebye ES. 
J Clin Endocrinol Metabol, 87, 618-623, 2002

2001

Akutt binyrebarksvikt, symptomer og behandling.
Husebye ES.  
Tidsskr Nor Lægeforen, 121,1260, 2001.

Autoimmune polyendocrine  syndrome type 1 (APS I) in Norway.​
Myhre AG, Halonen M, Ekwall O, Eskelin P, Hedstrand HH, Kämpe O, Rorsman F, Husebye ES. 
Clinical Endocrinology 54, 211-217, 2001.

The transcription factors SOX9 and SOX10 are vitiligo autoantigens in autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Hedstrand H, Ekwall O, Olsson MJ, Landgren E, Kemp EH, Weetman AP, Perheentupa J, Husebye ES, Gustafsson J, Betterle C, Kämpe O, and Rorsman R. 
J Biol Chem, 276, 35390-35395, 2001.

Mutations in the mitochondrial complex II subunit SDHB cause susceptibility to familial pheochromocytoma and paraganglioma.
Astuti D, Latif F, Dallol A, Dahia A, Douglas F, George E, Sköldberg F, Husebye ES, Eng C,  Maher ER. 
Am J Hum Genetics, 69, 49-54, 2001.

2000

Identification of tyrosine hydroxylase as an autoantigen in autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Hedstrand H, Ekwall O, Haavik J, Landgren E, Betterle C, Perheentupa J, Gustafsson J, Husebye E, Rorsman F, Kampe O
Biochem Biophys Res Commun, 267, 456-61, 2000.

Oral dehydroepiandrosterone (DHEA) replacement therapy in women with Addison's disease.
Gebre-Medhin, Husebye ES, Mallmin H, Helström L, Berne C, Karlsson FA, Kämpe O. 
Clin Endocrinol, 52, 775-780, 2000.

Inhibition of aromatic l-amino acid decarboxylase activity by human autoantibodies. 
Husebye ES, Bøe A, Rorsman F, Kämpe O, Aakvaag A, Rygh T, Flatmark T, Haavik J. 
Clin Exp Immunology 120, 420-423, 2000.

Pteridin dependent hydroxylases as autoantigens in autoimmune polyendocrine syndrome type I. 
Ekwall O, Hedstrand HH, Haavik J, Perheentupa J, Betterle C, Gustafsson J, Husebye ES, Kämpe O, Rorsman F. 
J Clin Endocrinol Metabol, 85, 2944-2950, 2000.

Autoantibodies against aromatic L-amino acid decarboxylase delineate a subgroup of patients with Addison's disease.
Søderbergh A, Rorsman F, Björses P, Ekwall O, Rygh T, Kämpe O and Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metabol 85, 460-463, 2000.

1999

Antibodies against hair follicles are associated with alopecia totalis in patients with autoimmune polyendocrine syndrome type I.
Hedstrand H, Peerhentupa J, Ekwall E, Gustafson J, Nordlind K, Michaëlsson G, Husebye ES, Frosman F, Kämpe O.  
J Invest Dermatol 113, 1054-8, 1999.

1998

Identification of tryptophan hydroxylase as an intestinal autoantigen.
Ekwall O, Hedstrand HH, Grimelius L, Haavik J, Perheentupa J, Gustafsson J, Husebye ES, Kämpe O, Rorsman F.  
The Lancet, 352, 279-283, 1998

A cytotoxic T lymphocyte antigen-4 (CTLA-4) gene polymorphism is associated with autoimmune Addison's disease in English patients.
Kemp E, Ajjan RA, Husebye ES, Peterson P, Uibo, R, Imrie H, Pearce S, Watson PF, Weetman AP. 
Clin Endocrinol, 49, 609-614, 1998.

Three sisters with Addison's disease.
Myhre A-G, Bjørses P, Dalen A, Husebye ES.
J Clin Endocrinol Metabol, 83, 4204-4206, 1998.

Primær binyrebarksvikt - en diagnostisk utfordring. 
Husebye ES, Aanderud S. 
Tidsskr Nor Lægefor, 118, 542-544, 1998.

Autoimmune polyendokrine syndrom.
Husebye ES.
Pediatrisk endokrinologi,11, 40-44, 1998.​​

1997

Autoantibodies against Aromatic L-amino acid Decarboxylase in Autoimmune Polyendocrine Syndrome Type I. 
Husebye ES, Gebre-Medhin G, Tuomi T, Perheentupa J, Landin-Olsson M, Gustafsson J, Rorsman F and Kämpe O. 
J Clin Endocrinol Metabol, 82, 147-150, 1997.