Hjem
Endokrin Medisin
Forskning

K.G. Jebsen senter for autoimmune sykdommer

Hovedinnhold

KG Jebsen senter for autoimmune sykdommer er ett av 15 aktive K.G. Jebsen sentre for medisinsk forskning og ledes av Eystein Husebye, professor i gruppen for Endokrin Medisin ved K2. Senteret har finansiering for fire år ut 2021 og består av epidemiologer, biologer, molekylærbiologer og leger, og har som mål å finne årsaksmekanismer og personbasert behandling av sykdommer med en sterk arvelig komponent

Både ROAS registeret og det svenske Addisonregisteret spiller viktige roller i senteret. Til sammen har registrene sykdomsinformasjon og blodprøver fra ca. 1600 Addisonpasienter, noe som gir en unik mulighet til å kunne finne genetiske varianter som predisponerer for sykdom. Senteret er også i gang med å analysere genmateriale både fra personer som får Addison tidlig i livet og fra familier med opphopning av autoimmunitet.

I tillegg til flere forskere fra Universitetet i Bergen og Helse Bergen, har senteret også internasjonale samarbeidspartnere fra Karolinska Institutt i Sverige hvor de er verdenslende på molekylær medisin og oppdagelse av nye autoantistoffer, og fra the Weizmans Institute i Israel hvor de er eksperter på utvikling av autoimmune dyremodeller. Sammen håper vi å bidra til bedre diagnostikk og behandling av pasienter med autoimmune endokrine sykdommer.

Senteret har også en egen hjemmeside.