Hjem
Endokrin Medisin
Prosjekter

Tidlig ovariesvikt

POI klokke
Foto/ill.:
Gettyimages

Hovedinnhold

Overgangsalderen inntreffer hos de fleste kvinner i alderen +/- 50 år. Da avtar eggstokkenes produksjonen av kvinnelige kjønnshormoner, eggproduksjon og menstruasjonen opphører. Når sviktende eggstokkfunksjon inntrer før 40 års alder, noen ganger så tidlig som i tenårene, kalles det prematur ovariesvikt. Dette skjer hos om lag 1% av alle kvinner. Konsekvensen av prematur ovariesvikt kan være sjebnesvanger, spesielt for kvinner som ønsker å bli gravide. Hormonendringene, med bla redusert østrogenproduksjon, utgjør også en risikofaktor i forhold til tilstander som normalt forekommer hos eldre kvinner, slik som benskjørhet og hjerte-karsykdom.

Årsaker og konsekvenser av spontan primær ovarialsvikt

Utredning av disse kvinnen har tradisjonelt vært noe tilfeldig og begrenset, slik at årsaken til tilstanden forblir ukjent hos de fleste. Ved å systematisere utredning, og utvide med nye diagnostiske verktøy (bla NGS basert genpanelanalyse, proteinarray og miljøgiftpanel), håper vi å oppnå høyere diagnostisk presisjon hos flere.

Effekt av immunmodulerende terapi på gonadefunksjon hos kvinner med primær ovarialsvikt

Noen kvinner med autoimmun ovariesvikt vil få tilbud om å forsøke immunterapi. Vi ønsker å studere effekt av immunmodulerende behandling med Rituximab på pasienter med autoimmun ovariesvikt. Ved å foreta en kontrollert hyperstimulering av ovariene før, og 4 måneder etter, immunmodulerende terapi, vil vi undersøke om Rituximab kan forbedre ovarial respons, og på sikt gjenopprette ovulasjon og fertilitet. 

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Karolinska Institutet i Stockholm.

Hypogonadism hos kvinner med Addison’s sykdom i ROAS

Autoimmunitet som rammer flere endokrine organer er vanlig og prevalensen av primær ovarialsvikt er rapportert til 10-20% hos kvinner med Addisons sykdom og 50-70% hos kvinner med APS-1. I denne studien ønsker vi å gjøre en nærmere karakterisering av kohorten av kvinner med Addisons sykdom registrert i ROAS med tanke på prevalens av hypogonadisme, type (primær/sekundær, adrenal/gonadal), autoimmune status, klinisk karakteristikk og aktuell medisinering (reseptregisteret).