Hjem
Endokrin Medisin
Nyhet

Dominante mutasjoner i Aire forårsaker autoimmunitet

Forskere fra Endokrin medisin har, i samarbeid med israelske forskere, publisert en ny studie om Aires funksjon i mus.

AIREs funksjon i thymus
Foto/ill.:
New England Journal of Medicine

Hovedinnhold

Ett gen som heter Autoimmun regulator (AIRE) spiller en svært viktig rolle i modningen av immunceller og er med på å hindre at celler som kan reagere på kroppens egne organer slipper ut i sirkulasjon hvor de kan forårsake autoimmunitet. Hvis en har ødeleggende mutasjoner i begge sine AIRE gener, vil man få ett syndom kalt autoimmunt polyendokrint syndrom type I (APS-I) som kjennetegnes av autoimmune angrep på flere organer.

Forskningsgruppen Endokrin medisin på Klinisk Institutt 2 ved Universitetet i Bergen har tidligere publisert en studie hvor man for første gang beskrev en ikke-klassisk mildere variant av APS-I som skyldes en dominant mutasjon (kun ett ødelagt gen) i AIRE. I en ny studie har vi, i samarbeid med kollegaer ved Weizman instituttet i Israel, laget musemodeller med de samme dominante mutasjonene som ble identifisert i pasienter med ikke-klassisk APS-I.  Studien viste at mutasjonene førte til ødelagt immunologisk toleranse, og ikke bare mindre uttrykk av AIRE proteinet, men proteinet var også dårligere til å utføre sin funksjoner enn i mus uten AIRE mutasjonen.

Denne studien viser hvordan enkelte feil i AIRE fører til selv-regulering av AIRE sitt uttrykk, og er viktig for vår forståelse av hvordan immunforsvaret utvikles og trenes for å unngå autoimmun sykdom. Studien er publisert i Journal of Experimental Medicine.