Hjem
Endokrin Medisin
Nyhet

Rangert som verdens beste forskningsmiljø

Endokrin medisin er rangert som verdens beste forskningsmiljø for Addison sykdom

KG Jebsen center for autoimmune disorders at Uppsala
Foto/ill.:
Olle Kämpe, UiB/KI

Hovedinnhold

I følge Expertscape, en uavhengig rangering av eksperter i medisinske fagfelt, er forskningsmiljøet ved UiB regnet som verdens beste innen autoimmun binyrebarksvikt (Addison), og verdens tredje beste på binyresvikt generelt. Leder av Endokrin medisin, professor og overlege Eystein Husebye, er rangert som henholdsvis nest øverst og tredje øverst på de individuelle rangeringene innenfor de respektive fagfeltene. Flere andre medlemmer i gruppen er også rangert blant de 50 ledende ekspertene på området.

Dette er en objektiv rangering som baseres på automatisk søk i den publikasjonsdatabasen Pubmed. Forskningsgruppen har de siste årene publisert i noen av verdens største tidsskrift, Lancet, New England Journal of Medicine, Nature Communications og Nature Reviews Disease Primers.

Det er universitetsavisen Khrono som skriver om dette, og Eystein Husebye gir mye av æren for rangeringen til pasientene og legene som i 25 år har deltatt i arbeidet med å lage ett av verdens største pasientregister for autoimmun binyrebarksvikt, Register for autoimmune sykdommer (ROAS).