Hjem
Endokrin Medisin
Nyhet

Nytt system for kontinuerlig måling av binyrehormoner

Det store europeiske forskningsprosjektet Ultradian har publisert sine første funn

Bilde av U-RYTM apparat
Foto/ill.:
Designworks

Hovedinnhold

For 8 år siden fikk gruppeleder Eystein Husebye tilslag på ett stort flerårig EU prosjekt (Ultradian) som hadde som mål å frembringe en metode til å kunne måle variasjoner i kroppen av 7 forskjellige binyrehormoner gjennom ett helt døgn ved hjelp av ett lite apparat (U-RYTHM) man har festet på magen. Konsentrasjonen av binyrehormonene i kroppen varierer mye gjennom hele døgnet, derfor er det vanskelig å diagnostisere noen basert på en enkelt prøve. For å se på døgnvariasjonen har man måtte legge inn pasienten og samlet prøver manuelt, mens pasientene nå kan leve som vanlig og U-RYTHM samler små mengder interstitiell væske hvert 20.minutt.

Prosjektet har vært ett internasjonalt forskningssamarbeid som har mellom grupper i Bergen, Stockholm, Bristol, Birminham og Aten. I Bergen har vi ved Paal Methlie utviklet ultrasensitive målemetoder på LC/MSMS som klarer å identifisere ørsmå mengder av ett molekyl i en stort hav av lignende molekyler. Tilsammen er det kjørt over 40 000 analyser i prosjektet på over 300 000 hormoner.

Den første studien fra prosjektet ble akkurat utgitt i Science Translational Medicine. I denne artikkelen har man forklart prinsippet til metoden og brukt 214 friske frivillige til å etablere ett normalområde for døgnvarisjoner i hormonkonsentrasjoner. I kommende artikler vil man vise hvordan døgnrytmene er for forskjellige sykdommer, og hvordan dette kan brukes til diagnostisering og til å individualisere behandling. 

I en kommentar fra tidsskriftet står det at denne metoden kan bety ett fremskritt i vår forståelse av hormonrytmer hos friske og syke.