Hjem
Endokrin Medisin

Endokrin Medisin

Arbeid på lab
Foto/ill.:
Marie Karlsen, UiB

Hovedinnhold

Forskningsgruppen Endokrin Medisin ledes av Eystein Husebye og består av rundt 25 personer med varierte spesialiteter (leger med endokrin spesialisering, molekylærbiologier, cellebiologer, bioinformatikere, farmasøyter og genetiskere) på forskjellige nivåer (fra bachelorstudenter til professorer). Gruppen har ledet KG Jebsen senter for autoimmune sykdommer og administrerer det nasjonale kvalitetsregisteret Register for autoimmune sykdommer (ROAS) (ledet av Eystein Husebye med Marianne Grytaas som tilknyttet lege). Register på binyretumorer og primær hyperaldosteonisme er også etablert.

Gruppen jobber translansjonelt og har ett vidt spenn fra eksperimentelt arbeid i genetikk og med musemodeller via kliniske studier til epidemiologisk forskning. Laboratorieområdet er på 8.etasje i labbygget på Haukeland sykehus, med tilgang til kliniske fasiliteter ved medisinsk og kirurgis klinikk. Grupper er organisert i følgende noder:

 • Patogenese av endokrin autoimmunitet:
  • Ledes av professor Anette Wolff og forsker Bergithe Oftedal
 • Kliniske studier av endokrin autoimmunitet
  • Førsteammanuensis Marianne Øksnes
 • Binyretumorer
  • Postdoktor Grethe Ueland og Dr. Marianne Grytaas
 • Endokrin kirurgi (også del av forskergruppe for endokrin halskirurgi)
  • Professor Kerstin Lorenz og førsteammanuensis Katrin Brauckhoff

Forskning innenfor gruppen er pasientorientert med aktiv bruk av data og prøver fra pasientregisteret og dets biobank. Teknologier inkluderer avanserte genetiske analyser og enkeltcelle-metoder som 10x single cell sequencing, flow cytometri, CyToF og vevs-cytometri med Hyperion. I tillegg tilbyr vi diverse autoantistoff-analyser relatert til endokrin autoimmunitet og er vi er verdens ledende på dynamisk multiplex profilering av steroid hormoner. 

Endokrin medisin har utbredt samarbeid med lokale, nasjonale og internatsjonale samarbeidspartnere. Vi har bygd ett omfattende nasjonal nettverk på binyresykdommer med representanter fra alle norske helseforetak. Det internasjonale samarbeidet er veldig sterkt, spesielt med Karolinska Institutet (Sverige), Weizmann Institute of Science (Israel), og University of Oxford (England). Partnerskapene har ført til flere høyprofilerte publikasjoner, for eksempel i Nature Communications (2021), Nature Immunology (2016) og Immunity (2015). Gruppen gjennom Husebye har koordinert to store EU prosjekt (FP7-EurAdrenal og H2020-Ultradian). Gruppens internasjonale standing er eksemplifisert gjennom inviterte sammendragsartikler for New England Journal of Medicine (2018) og The Lancet (2021).