Hjem
Endokrin Medisin

Forbedret behandlig ved Addisons sykdom

Pasienter med Addisons sykdom trenger kortisol tilført. Tradisjonelt tilføres dette gjennom munnen, via tabletter. Innenfor forskergruppen er flere studier i gang for å prøve ut andre – og helst bedre – behandlingsmetoder.

Hovedinnhold

Klinisk forskning har som formål å forbedre behandlingsmetodene ved Addisons sykdom og andre autoimmune sykdommer. Behandling med kontinuerlig tilførsel av hydrokortison gjennom døgnet, tilført i underhuden via en programmerbar pumpe har i tidligere studier vist seg å ha god effekt for Addison-pasienter; faktisk bedre enn tradisjonell behandling med tabletter. Nå studerer man om dette også gir god effekt – og jevnere virkning – for Addison pasienter som samtidig har andre organspesifikke autoimmune sykdommer, som diabetes type 1, en gruppe pasienter som klinisk er vanskelige å behandle. Studien sammenligner to ulike former for terapi; vanlig behandling via tabletter (kortison) og behandling med kontinuerlig tilførsel av hydrokortison.

En annen studie har undersøkt pasienter som er under vanlig tablettbehandling for binyrebarksvikt, men som har symptomer som kan skyldes at hormontilførselen ikke er tilfredsstillende. Særlig ved fysisk aktivitet eller ved psykiske belastninger kan de oppleve behov for ekstra kortisol, uten at verdien av dette har vært studert. En avsluttet studie har sammenlignet effekten av en dose kortison med en dose narremedisin under standardisert fysisk aktivitet. Overraskende nok var det ingen forskjell i prestasjonen til Addisonpasienter med ekstra kortison, noe som kan bety at det er andre hormoner som er grunnen til at de har redusert yteevne ved fysisk aktivitet, kanskje mangel på noradrenalin fra binyremargen.

En tredje studie sammenligner hydrokortisonbehandling med pumpe gitt i pulser versus kontinuerlig, og hvilke effekter dette har på kortisolnivåer og genutrykk i blod, spytt og underhudsvev. Med hydrokortison gitt i pulser er målet å etterligne den friske kortisolrytmen bedre enn med kontinuerlig tilførsel.

Forskerteamet som jobber med nye behandlingsmåter for Addisons Sykdom består av postdoktor Katerina Simenkova, postdoktor Marianne Øksnes, professor Eystein Husebye og overlege Kristian Løvås som leder denne forskningsnoden.