Hjem
Endokrin Medisin
Liker landet

Forsker i Israel

Leder for forskningsgruppen Endokrin Medisin, professor Eystein Husebye har oppholdt seg mye i Israel hvor han har forsket på autoimmunitet ved The Weizmann Institute of Science (WIS).

Fra Israel - og et halvår med sabbat-forskning fjern-leder professor Eystein Husebye forskningsgruppen Endokrin Medisin.

Hovedinnhold

-Her ved WIS arbeider jeg sammen med Dr. Jakub Abramson som jeg ble kjent med under et forskningsopphold ved Harvard Medical School. Abramson er ekspert på musemodeller med APS-1, mens vi har en av verdens største cohorter med pasienter. Sammen forsøker vi å løse problemer knyttet til sykdomsmekanismer. I øyeblikket har vi to spennende prosjekter gående som vi tror vil bli lagt merke til når de snart publiseres, forteller han.

Liker landet
-Jeg legger på ingen måte skjul på at jeg elsker å være her, fortsetter han. –Israel er en fascinasjon i seg selv. Folket, kulturen, mangfoldet; det er spennende å oppleve på nært holde. Likevel; jeg er på ingen måte blind for det konfliktstoff landet – nasjonen – representerer. Men lyspunkt finnes. Nylig foreleste jeg for 30 barneleger ved Hadassah-sykehuset i Jerusalem. Vert var David Zangen. Hans to nærmeste medarbeidere er begge arabiske leger; alle tre arbeider de ved arabiske sykehus i og rundt Jerusalem. Så samkvem over grenser kan være fruktbart! Mens vi er inne på Israel: En norsk-israelsk forskningssatsing – et forskingsfond- er noe jeg både savner og ivrer for. Vår nye regjering bør snarest får etablert en slik ordning i likhet med Danmark, Sverige og Finland – nasjoner vi liker å sammenligne oss med - er hans lille politiske avslutningsmelding fra Israel.