Hjem
Endokrin Medisin

Genstudier hos Addisonhunder peker på autoimmun årsak

Gjennom EurAdrenalsamarbeidet har ROAS deltatt i genstudier av hunder med Addisons sykdom.

Hovedinnhold

Addisons sykdom er vanligere hos hunder enn hos mennesker, spesielt hos enkelte raser som standardpudler og portugisiske vannhunder. Det har hersket tvil om årsaken til binyrebarksvikt hos hunder hovedsakelig er autoimmun, blant annet fordi man ikke kjenner sikkert til antigenet – det proteinet immunsystemet reagerer mot - i binyrebarken.

 

Samarbeidspartnere i Manchester har i 2 publikasjoner vist at mange av de samme risikogenene som man finner hos mennesker, også gir risiko for Addisons sykdom hos hunder. Funnene styrker mistanken om at autoimmunitet er en viktig årsak til Addisons sykdom hos hunder.

 

Studier av hunder kan være med å kaste lys over sykdomsmekanismer hos mennesker og er mye brukt de senere årene, spesielt etter at hundens gensammensetning ble kjent. Slik forskning kommer også hunden og hundeeierne til gode fordi man i planlegging av avl kan forsøke å unngå sykdommer som har hopet seg opp i enkelte hunderaser.