Hjem
Endokrin Medisin

Gruppemedlemmer

Nåværende medlemmer av gruppen Endokrin Medisin.

KG Jebsen center for autoimmune disorders at Uppsala
Foto/ill.:
Olle Kämpe, UiB/KI

Hovedinnhold

Endokrin Medisin ledes av Eystein Husebye og har eksistert som forskningsgruppe på universitetet i over 25 år. Gruppen består av forskere med forskjellige bakgrunner, både klinikere og rene molekylærbiologer. I tillegg til forskningen, er utdanning en viktig del av gruppens arbeid, og det er mange som har tatt master eller doktorgrad i gruppen

Gruppeleder

Eystein S. Husebye, professor MD

Forskere

Anette Bøe Wolff, PhD - Tidlig autoimmunitetAutoimmune mekanismer i AddisonGenetiske studier på AddisonAutoimmun Polyendokrint Syndrome type 1 (APS 1)

Bergithe Eikeland Oftedal, PhD - Autoimmun Polyendokrint Syndrome type 1 (APS 1)Autoimmune mekanismer i AddisonGenetiske studier på Addison

Marianne Øksnes, PhD, MD - UltradianForbedret behandlig ved Addisons sykdom

Marianne Grytaas, PhD, MD - Primær hypoaldosteronismeGenetiske studier på Addison

Postdoktorer

Andre Sulen, PhD - Autoimmune mekanismer i Addison

Alexander Hellesen, PhD - Autoimmune mekanismer i Addison

Shahinul Islam, PhD - Autoimmune mekanismer i Addison

Grethe Ueland, PhD, MD - Autonom kortisolsekresjon - årsak til det metabolske syndrom?

Stipendiater

Obaidur Rahman, MSc - Autoimmune mekanismer i Addison

Haydee Artatza Alvarez, MSc - Genetiske studier på Addison

Amund Holte Berger, MSc - Genetiske studier på Addison, Autoimmun Polyendokrint Syndrome type 1 (APS 1)

Ann-Elin Stokland, MD - Autoimmun tyroidea

Sandra Dis Steinthorsdottir - Cortad

Isil Kuckuka, MD - Autoimmun Polyendokrint Syndrome type 1 (APS 1)

Adrianne Jebrzycka, MSc - Autoimmun Polyendokrint Syndrome type 1 (APS 1)

Masterstudenter

 

Teknisk/adminstrativt:

Lars Breivik, PhD

Marie Karlsen, PhD

Thea Sjøgren, PhD

Hajirah Muneer

Dorsa Iraji, Msc