Hjem
Energi- og prosessteknologi

Prosess og sikkerhet

Gas explosion
Gas explosion

Hovedinnhold

Prosessindustrien (olje/naturgass, kjemisk, metallurgisk, m.m.) er av stor økonomisk betydning for Norge. Men både råvarer, mellomprodukter og ferdigvarer i de mange forskjellige prosessene som er involvert, kan representere farer for ulykker. Sikkerhetsarbeid har derfor høy prioritet i prosessindustrien både til lands og til havs.


Sentrale utfordringer er forebygging og kontroll av eksplosjoner, branner, varmeavgivende kjemiske reaksjoner ("run-away") og utslipp av giftige/korroderende stoffer. Forskningsoppgavene ved UiB (Master, PhD) blir ofte utført i tett samarbeid med eksterne bedrifter, ikke minst GexCon AS, Bergen, som er blant de fremste forskingsmiljøene internasjonalt både eksperimentelt og teoretisk på områdene gasspredning, støv-, oljetåke- og gasseksplosjoner.


For tiden er det stor etterspørsel etter kandidater med prosess-sikkerhetsbakgrunn både i olje- og gassindustrien, i leverandørindustrien, i konsulentselskaper, og i forskningssektoren.