Hjem

Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Neuroner

 

Velkommen til Bergen Epilepsy Research Group (BERG) sine nettsider. Her finner du informasjon om våre forskningsprosjekter og publikasjoner. Se gjerne også våre engelske nettsider.

Epilepsi er en anfallsvis funksjonsforstyrrelse i hjernen, og kan opptre med et bredt spekter av underliggende sykdommer. Utbredelse er 0,7% av befolkningen. Flertallet av pasientene blir anfallsfrie med optimal behandling. En stor del epilepsipasienter behandles ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. BERG samarbeider med flere grupper på Nevrologisk avdeling, Klinisk Institutt 1 og Institutt for Global helse og samfunnsmedisin.

Informasjon for pasienter og helsepersonell
tastatur

EpiReg - kvalitets og forskningsregister og biobank for epilepsi

I løpet av høsten 2018 opprettes det et register for voksne pasienter med epilepsi, samt biobank. Formålet er å undersøke konsekvenser av epilepsi og epilepsibehandling, identifisere risikofaktorer, i tillegg til å kontrollere kvalitet på behandling og oppfølging. Opplysningene vil inkludere...

Informasjon for pasienter og helsepersonell
Blodprøve

PROEPA – Konsentrasjonsmålinger etter bolus med Fosfenytoin (Pro-Epanutin®) ved langvarig epileptisk anfall

Prosjektet tar sikte på å undersøke endringer av totalkonsentrasjon og fri fraksjon av fenytoin i serum etter administrasjon av iv bolusdose hos pasienter med status epileptikus.

Informasjon for pasienter og helsepersonell
tre

CANTAB - Kognitiv dysfunksjon etter status epileptikus

Kognitiv dysfunksjon er en konsekvens ved langvarige epileptiske anfall.

Informasjon for pasienter og helsepersonell
eeg

EEG-tolkning hos pasienter med epilepsi

Kvantitative korrelater til visuell EEG-tolkning hos pasienter med epilepsi - basert på SCORE-standarden.

Informasjon for pasienter og helsepersonell
Brain

Epilepsi og epilepsibehandling ved gliom

Dette forskningsprosjektet omhandler behandling av epilepsi som skyldes gliom, den hyppigste ondartede intrakranielle hjernesvulsten.

test