Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
Informasjon for pasienter og helsepersonell

PROEPA – Konsentrasjonsmålinger etter bolus med Fosfenytoin (Pro-Epanutin®) ved langvarig epileptisk anfall

Prosjektet tar sikte på å undersøke endringer av totalkonsentrasjon og fri fraksjon av fenytoin i serum etter administrasjon av iv bolusdose hos pasienter med status epileptikus.

Blodprøve
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Bolusinfusjon av fosfenytoin er i dag det etablerte førstevalget ved behandling av langvarige epileptiske anfall, når forsøk med diazepam ikke har lykkes.

Serumkonsentrasjonsmålinger av fenytoin er nødvendige for monitorering av behandling, da det terapeutiske vinduet for dette legemidlet er smalt. Vi ønsker derfor å studere hvordan konsentrasjonen av legemiddelet endrer seg i blodet de første timene.

I en periode på 2-3 år gjøres utvidede analyser på en rekke fastsatte tidspunkt etter administrering av legemiddel. Blodprøvene blir tatt av sykepleier etter 10 min, 30 min, 60 min og ca. 6 timer. Det vanlige i dag (utenom studie) er at vi bare måler totalkonsentrasjonen en gang etter 6 timer. Vi vil finne ut om det er nok eller om vi trenger flere og tidligere blodprøver som i studien vår for å styre behandlingen bedre. Vi vurderer også om en rekke andre faktorer i blodet (som leverprøver, nyrefunksjonsprøver, proteinnivå, salter, enzym-varianter) og helsemessige faktorer (vekt, alder, kjønn, tidligere sykdommer, faste medisiner etc) kan ha betydning for hvordan konsentrasjonen utvikler seg og hvilken effekt den har på anfallet.

Blodprøvene blir samlet opp og fryst ned i en biobank til senere analysering. Prosjektet er pågående.