Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
Informasjon for pasienter og helsepersonell

EEG-tolkning hos pasienter med epilepsi

Kvantitative korrelater til visuell EEG-tolkning hos pasienter med epilepsi - basert på SCORE-standarden.

eeg
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Gullstandarden i EEG-diagnostikk er visuell tolkning. Tolkningen er i stor grad erfaringsbasert, med utgangspunkt i en nomenklatur som inneholder definisjoner på hva som regnes som normal, eller unormal, aktivitet. Det er problematisk at disse definisjonene er kvalitative og dermed kan oppfattes ulikt av EEG-tolkere.

Målet i vårt prosjekt er å skape grunnlag for en mer objektiv, konsekvent og treffsikker EEG-diagnostikk ved å tilføre semi-kvantitative mål. Vi vil spesielt fokusere på unormal aktivitet hos pasienter med epilepsi. Prosjektet er pågående.