Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
Informasjon for pasienter og helsepersonell

Epilepsi og epilepsibehandling ved gliom

Dette forskningsprosjektet omhandler behandling av epilepsi som skyldes gliom, den hyppigste ondartede intrakranielle hjernesvulsten.

Brain
Foto/ill.:
colourbox

I 2017 ble 452 personer i Norge diagnostisert med en ondartet svulst i sentralnervesystemet¹.

Epileptiske anfall forekommer ved 30-90% av alle gliomer, avhengig av svulstgrad. Prosjektet omfatter kobling av data fra tre nasjonale helseregistre; Kreftregisteret, Reseptregisteret og Dødsårsaksregisteret der vi har undersøkt behandling med epilepsimedisin ved gliom WHO grad II-IV hos personer av alle aldre.

For alle voksne med gliom WHO grad II-IV som har hatt minst ett epileptisk anfall relatert til hjernesvulsten, pågår det en observasjons studie i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Målet med dette prosjektet er blant annet å komme frem til ny kunnskap om hvilken epilepsimedisin som er den mest effektive med samtidig best mulig bevart livskvalitet.

 

¹  https://sb.kreftregisteret.no/insidens