Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
News

Living a good life in older age; neurological insights related to self

Professor Bernt Engelsen gir en presentasjon om hjernestrukturer involvert i valgene vi tar (engelsk).

Bernt Engelsen

Hovedinnhold