Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)
Nyhet

Søren Falch Seniorpris

Nils Erik Gilhus – Klinisk institutt 1

Nils Erik Gilhus
Foto/ill.:
Anne Sidsel Herdlevær

Hovedinnhold

Nils Erik Gilhus har evnet å kombinere grunnleggende kunnskaper fra nevrofagene innen klinikk med basal og epidemiologisk forsking. På den måten har han kunnet kaste nytt lys over flere alvorlige nevrologiske sykdommer. Han har en sentral posisjon innen nevrofagene nasjonalt og internasjonalt. Gilhus har på en unik måte klart å kombinere egen forskning og forskningsledelse med virke innen forskningsadministrasjon, utdanning og klinisk medisin, og med lederroller lokalt, nasjonalt og internasjonalt