Hjem
Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Nyhetsarkiv for Bergen Epilepsy Research Group (BERG)

Forespørsel om deltagelse i behovsstyrt epilepsi oppfølging ved Haukeland Universitetssykehus, Nevrologisk poliklinikk samt inklusjon i epilepsiregisteret EpiReg
BERG og Epilepsiforbundet markerte lilladagen.
BERG var sterkt representert på Nevrodagene 2021
BERG prosjektet «Brukerstyrt epilepsi oppfølging» har fått mye oppmerksomhet.
Nils Erik Gilhus – Klinisk institutt 1
Marte-Helene Bjørk – Klinisk institutt 1
Bernt A. Engelsen har skrevet bok om sine erfaringer som nevrolog.
Kristin Marie Knuden-Baas did a poster presentation at the 8th Eilat International course: Pharmacological treatment of epilepsy
Professor Bernt Engelsen gir en presentasjon om hjernestrukturer involvert i valgene vi tar (engelsk).
Several scientists from Bergen Epilepsy Research Group (BERG) presented their research projects at the 31st International Epilepsy Congress in Istanbul.