Hjem

ERC2

Hovedinnhold

Kenneth Hugdahl holder en avstøpning av sin egen hjerne

Kontakt oss:

+47 55 58 62 77

E-mail: hugdahl@uib.no 

Address:Jonas Lies vei 91 5009 Bergen

Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, BBB

ERC forskergruppen finansieres fra European Research Council (ERC) via et Advanced Grant som er tildelt Kenneth Hugdahl i 2016. Formålet med  forskningen er å forstå hva som skjer i hjernen ved hørselshallusinasjoner, og gi ny viktig kunnskap til forståelsen av hvordan hørselshallusinasjoner oppstår ved bruk av funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) som er en metode å måle blodgjennomstrømming i hjernen. Slik kunnskap kan bidra til utvikling av nye terapeutiske og medikamentelle behandlingsformer i fremtiden. ERC-gruppen samarbeider med Seksjon for psykologisk helsevern, Haukeland Universitetssykehus. Et annet fokus er å identifisere neurobiologiske markører av svingninger i hallusinatoriske erfaringer, ved hjelp av nye app-baserte teknikker, samt en multimodal tilnærming til MR-opptak.