Hjem
Forskergruppe for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett
Debatt

Søksmål om kroppsvisitasjoner i fengsel kan bidra til viktig avklaring

Kroppsvisitasjoner utført av betjenter i norske fengsler kan neppe gi grunnlag for oppreisning etter skadeserstatningsloven. En slik oppreisning må derfor eventuelt tilkjennes på et annet grunnlag, skriver stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i Rett24.

Fengsel
Foto/ill.:
Grant Durr

Hovedinnhold

Artikkelen kan leses i sin helhet på Rett24.no ved å følge denne lenken.

Høyesterett har i flere saker den siste tiden kommet til at norske fengsler har kroppsvisitert innsatte på en måte som krenker forbudet mot nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3. Visitasjonene har skjedd mens de innsatte har sittet varetektsfengslet under etterforskningen og domstolsbehandlingen av straffesaken mot dem. Ettersom straffesakene har endt med domfellelse, har de innsatte fått kompensasjon ved at de har blitt idømt en lavere fengselsstraff enn den de hadde blitt dømt til dersom krenkelsen ikke hadde skjedd. 

Praksisen med kroppsvisitasjoner i norske fengsler har imidlertid også rammet innsatte under soningen av den fengselsstraffen de er idømt. For disse vil ikke straffereduksjon være en mulig kompensasjonsform. Tidligere i vår ble det kjent at 30 personer i denne gruppen planlegger å saksøke staten med krav om oppreisning for brudd på EMK artikkel 3. Et slikt søksmål vil reise grunnleggende spørsmål om norske myndigheters oppreisningsansvar for menneskerettighetsbrudd. Ole-Gunnar Nordhus skriver i sin artikkel hvorfor slik kroppsvisitasjon utført av betjenter i norske fengsler neppe kan gi grunnlag for oppreisning etter skadeserstatningsloven