Hjem

ETECvak: Vaksiner mot barnediaré i lav- og mellominntektsland

Hovedinnhold

Little girl in Puno, Peru

Enterotoksigen Escherichia coli

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er enterotoksinproduserende Escherichia coli (ETEC) ansvarlig for 280-400 millioner episoder med diaré årlig. Dette bidrar til underernæring og antas å forårsake rundt 380 000 dødsfall hvert år. De fleste ofrene er barn under 5 år i utviklingsland. Dette gjør ETEC til en av de aller viktigste tarmpatogene bakterier blant barn som lever i fattigdom. ETEC er dessuten den vanligste årsaken til såkalt "turist-diaré".

 

ETEC

ETEC overføres via fekal-oral smitte, og koloniserer tynntarmen. Adhesjon til tarm-epitelet medieres av koloniseringsfaktorer, -proteinstrukturer på overflaten av bakteriene. To ulike toksiner skilles så ut, ett varme-stabilt (ST) og et varme-labilt (LT). Disse forårsaker netto sekresjon av vann og salter som igjen fører til diaré. I de mest alvorlige tilfellene oppstår en kolera-liknende sykdom med massiv uttørking og med forstyrrelser i kroppens salt- og syre/base-balanse. Epidemiologiske data antyder at de ETEC-variantene som skiller ut ST, uavhengig om de også produserer LT, gir opphav til mesteparten av alvorlig ETEC sykdom i utviklingsland.

Aktuelle mål for en ETEC-vaksine inkluderer de ulike koloniseringsfaktorene, mulige andre overflateproteiner, samt avgiftete former for LT og ST.

 

ETECvak

Forskningsklyngen ETECvak ved Universitetet i Bergen er et samarbeid mellom Det medisinsk-odontologiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Moderprosjektet, EntVac, er forankret ved Senter for Internasjonal Helse og er finansiert av Forskningsrådets GLOBVAC program med 15 millioner NOK. Kontrakten ble underskrevet i mai 2009. I tillegg til de ETEC-relaterte aktivitetene ved Universitetet i Bergen har EntVacaktiviteter ved Folkehelseinstituettet i Oslo, University of Maryland i Baltimore og l'Institut Pasteur i Paris. Les mer om EntVac her.