Hjem

Forskergruppen Europas grenser

Nærbilde kart

 

"Europas grenser"
Institutt for fremmedspråk
Det humanistiske fakultet, UiB
Tlf: + 47 55 58 23 40
Fax: +47 55 58 42 60
post@hf.uib.no
Postadr: Pb 7805, 5020 Bergen
Besøksadr: HF-bygget, Sydnesplass 7

Sissel.Lagreid@if.uib.no (tlf. 55582421)
Torgeir.Skorgen@if.uib.no (55588429)
Lillian.Helle@if.uib.no (tlf. 55582159)
Helge.Holm@if.uib.no (tlf. 55582289)

Hovedmålet for dette prosjektet er å initiere tverrfaglig, internasjonalt forskningssamarbeid om og med grensedialoger og grensekryssere mellom øst og vest.

Et viktig delmål er å bidra til forskerrekruttering gjennom å legge til rette for dialog mellom junior- og seniorforskere både nasjonalt og internasjonalt, samt å utvikle tverrfaglige undervisningstilbud for masterstudenter i forbindelse med prosjektet.

 
Europas grenser
Europa er i stadig endring. Forskargruppa Europas Grenser gir både historisk og notidig innsikt i det endrande biletet av europeisk identitet.

Forskar på eit Europa i endring

Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?