Hjem

Forskergruppen Europas grenser

Hovedinnhold

Nærbilde kart

 

 

«Europas grenser» ble dannet i 2007 og har fra starten hatt som hovedmål å initiere tverrfaglig, internasjonalt forskningssamarbeid med fokus på transnasjonale grensekryssingsprosesser, diaspora, migrasjons- og eksilerfaringer som estetisk praksis i litteratur og kunst i Europa. I forbindelse med gruppens forskningsprosjekter er det et viktig delmål å bidra til forskerutdanning og -rekruttering gjennom både å legge til rette for dialog mellom junior- og seniorforskere og å utvikle tverrfaglige undervisningstilbud for phd- og masterstudenter.