Hjem

Forskergruppen Europas grenser

Hovedinnhold

Nærbilde kart

 

 

«Europas grenser» ble dannet i 2007 og har fra starten hatt som hovedmål å initiere tverrfaglig, internasjonalt forskningssamarbeid med fokus på transnasjonale grensekryssingsprosesser, diaspora, migrasjons- og eksilerfaringer som estetisk praksis i litteratur og kunst i Europa. I forbindelse med gruppens forskningsprosjekter er det et viktig delmål å bidra til forskerutdanning og -rekruttering gjennom både å legge til rette for dialog mellom junior- og seniorforskere og å utvikle tverrfaglige undervisningstilbud for phd- og masterstudenter.

Europas grenser
Europa er i stadig endring. Forskargruppa Europas Grenser gir både historisk og notidig innsikt i det endrande biletet av europeisk identitet.

Forskar på eit Europa i endring

Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?

Forskergruppen Europas Grenser
Europakart

Program fra workshop november 2022