Hjem
Evolusjonær økologi

Gode gener ut

Vi kan bli nødt til å snu opp ned på fiskerireguleringene. For nå fisker vi opp de beste genene og lar småvokst fisk formere seg, skriver Mikko Heino, Terje Svåsand og Olav Rune Godø.

Hovedinnhold

På land drives det bevisst husdyravl. Slik tar vi vare på de beste egenskapene fra generasjon til generasjon. I havet gjør vi det motsatte: Den største og beste fisken blir først fisket opp og «gode gener» forsvinner fra bestanden. Les mer fra DAGENS NÆRINGSLIV.

Les mer fra Havforskningsinstituttet.