Hjem
Evolusjonær økologi

Møblerte heimar gjer laksen smartare

Smålaks som får boltre seg mellom planter og steinar vert meir intelligente enn dei som berre ser fire glatte veggar i ein tank.

Hovedinnhold

Fra Aktuelt:

"Se video av smart laks i labyrint og dum laks i labyrint.

- Oppvekstmiljøet til fisken betyr mykje for korleis hjernen og åtferda utviklar seg. Vi trur at smarte fiskar er betre rusta for å klare seg i elva. Dermed kan ein setje ut færre smarte fisk i staden for mange dumme, fortel professor Anne Gro Vea Salvanes ved Universitetet i Bergen."

Studien er presentert i det internasjonale tidsskriftet Proceedings of the Royal Society, B. Dette førte til at mellom andre BBC omtalte forskinga.

Les meir om forsøket i forskning.no: Laks ble smartere av naturlig miljø