Hjem
Evolusjonær økologi

Ny Guppy-lab åpnet!

Guppy-laben i de nye våtlabene i A-bygget ble åpnet med champagne, snorklipping og blomster fredag 27. august.

Hovedinnhold

Den nyåpnete fiskefasiliteten til forskningsgruppen EvoFish har cirka 3500 guppyer Poecilia reticulata som beboere. De er etterkommere av de litt under 100 guppyhunner som ble fanget i Trinidad i 2009 av Beatriz og Heikki i EvoFish. Guppyene, som trives bra og formerer seg hyppig, skal brukes i prosjektet “Experimental approach on the study of evolutionary effects of fishing”. Målet er å forske eksperimentelt på effekter av høsting på evolusjon i fiskepopulasjoner.

Akvariesystemet består av to store enheter som har til sammen tolv 400 liters og ti 60 liters akvarier. I tillegg finnes det to isolasjonskabinetter, som begge har plass til 64 mindre akvarier.

Systemet har lukket sirkulasjon. Vann fra akvariene renner gjennom forskjellige filtermaterialer og blir behandlet med UV-lys før det blir pumpet tilbake i systemet igjen. Cirka 5 % av vannvolumet blir skiftet daglig og avløpsvann blir behandlet ved desinfeksjon.

Systemet som er laget av Aquariumbau Schwarz fra Tyskland kan seinere ombygges til bruk også med andre fiskearter og med små endringer kan også sjøvann bli brukt.