Hjem

Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Hovedinnhold

Group photo

Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe har medlemmer med felles interesse i legemidler. Forskningen inkluderer emner i basal, klinisk og analytisk farmakologi/kjemi sammen med farmakognosi, samfunnsfarmasi og klinisk farmasi. Medlemmene er fordelt på tre seksjoner basert på deres forskningsområder. Et felles mål for alle medlemmene er å forbedre farmakoterapi.

Vi er en interdisiplinær forskningsgruppe bestående av ingeniører, kjemikere, leger, og farmasøyter. Gruppen inkluderer medlemmer som utvikler analyser med høysensitiv væskekromatografi og massespektrometrisk teknologi for å kvantifisere legemidler og klinisk relevante biomarkører. Gruppen har ekspertise i legemiddelinformasjon, klinisk farmakologi, klinisk farmasi og legemiddelbruk i klinikken. Gruppens medlemmer samarbeider med flere forskningsgrupper og forskere.