Hjem
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Klinisk institutt 2

Universitetet I Bergen

Laboratoriebygget (9. Etasje)

Postboks 7804

5020 Bergen

 

 

Seksjon for klinisk farmakologi

Laboratorium for klinisk biokjemi

Haukeland universitetssykehus

Laboratoriebygget (9. Etasje)

Jonas Lies vei 87

5021 Bergen