Hjem
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe
News

Ny teknologi gir nye diagnostiske muligheter

cover photo
Foto/ill.:
Jan Schjøtt

Medlemmer fra Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe presenterte i mai 2017 en poster på Forskningens dag arrangert av Psykiatrisk divisjon, Haukeland universitetssykehus. Posteren beskriver diagnostiske muligheter med Time-of-flight (QTOF) massespektrometer