Hjem
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe
Nyheter

Ny artikkel i JAMA Neurology

JAMA
Foto/ill.:
JAMA

Bettina Riedel er samarbeidspartner i Forskergruppe for epilepsi og er medforfatter på denne studien på bakgrunn av hennes ekspertise innen folatmetabolismen. Denne studien viser at barn eksponert for antiepileptika hadde høyere risiko for autistiske trekk når mødrene ikke bruke folsyretilskudd rundt befruktningstidspunktet. Grad av autistiske trekk var omvendt assosiert med maternelle konsentrasjoner av folsyre og folsyredoser. Link til artikkel: https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2666188