Hjem
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Analytisk farmakologi og kjemi

Forskere og deres forskningsfelt

Asbjørn Svardal

Professor

Epost: Asbjorn.Svardal@uib.no          

Massespektrometri i metabolsk syndrom og inflammasjon

Torunn Eide

Overingeniør

Epost: Torunn.Eide@uib.no

Massespektrometri og analytisk farmakologi/kjemi

Prosjekter

Samarbeidspartnere

Professor Einar Thorsen

KG Jebsen forskningssenter på hjernekreft, Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen

Forsker Rune Djurhuus

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Bioingeniør Christine T.T. Komano

Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen