Hjem

Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Nyheter

Ny artikkel i International Journal of Nursing Studies

International Journal of Nursing Studies

Jan Schjøtt er tilknyttet forskergruppen CONCARD og er medforfatter på denne studien på bakgrunn av sin ekspertise i klinisk farmakologi. Studien viser at pasienter som gjennomgår PCI for første gang møter en rekke utfordringer i forhold til medikamentell etterlevelse etter utskrivning. Studien finner behov for mer strukturert oppfølging for å bedre etterlevelse og optimalisere  pasientenes egen deltakelse i behandlingen. Int J Nurs Stud var rangert som det beste fagfellevurderte tidsskrift for sykepleie i verden ved innsendelse av manus.

Link til artikkelen:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748918301779?via%3Dihub