Hjem
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe
Nyhet

Posterpresentasjon på TIAFT i Ghent

poster
Foto/ill.:
Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe presenterte denne posteren ved 56. TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists) konferanse i Ghent, Belgia, 26. – 30. August 2018.

Posteren beskriver identifikasjon av ukjente substanser i klinisk toksikologi ved hjelp av avansert massespektrometriske metoder.