Hjem

Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe

Nyhet

Posterpresentasjon på TIAFT i Ghent

poster

Bergen farmakologi og farmasi forskningsgruppe presenterte denne posteren ved 56. TIAFT (The International Association of Forensic Toxicologists) konferanse i Ghent, Belgia, 26. – 30. August 2018.

Posteren beskriver identifikasjon av ukjente substanser i klinisk toksikologi ved hjelp av avansert massespektrometriske metoder.