Hjem
Forskningsgruppe for avhengighetsforskning

Laboratoriefasiliteter

Forskningsgruppen for avhengighetsforskning disponerer laboratoriefasiliteter og utstyr til flere typer eksperimentell forskning.

Hovedinnhold

Dette inkluderer:

  • Psykofysiologisk utstyr: Måling av ulike data som hjerterate, hjerteratevariabilitet, hudens ledningsevne for strøm, søvnkvalitet etc.
  • Eye-tracking: Måling av visuell oppmerksomhet.
  • Multipell testingrom: Gjennomføre eksperimenter for å undersøke hvordan personer oppfører seg.
  • Videoanalyselab: Analysere videoer av personer i ulike situasjoner.
  • Rom hvor en kan finjustere lysforhold for å studere ulike effekter av lys har på for eksempel på døgnrytmen.

Gruppen disponerer programmet FAT CAT (utviklet av RAIN AS) for å undersøke hvordan ulike settinger (f.eks effekten av alkohol) og strukturelle mekanismer (f.eks. hvor ofte personer mottar gevinster når de spiller pengespill) påvirker deres spillatferd.