Hjem

Fiskeriøkologi og havbruk

Hovedinnhold

Medlemmene i gruppen driver forskning fra organisme-nivå til populasjons- og økosystem nivå, innenfor teoretiske, eksperimentelle og felt-relaterte problemstillinger. Virksomheten kobler funn fra kontrollerte laboratorieforsøk med observerte responser under naturlige felt betingelser og fullskala oppdrettsforhold. Mesokosmos brukes som et egnet eksperimentelt nivå til å koble forståelsen av prosesser kartlagt i laboratoriet med de som råder under naturlige forhold.

Vår visjon er å øke forståelsen av mekanismer innen og mellom populasjoner relatert til resten av økosystemet, miljøet og beskatning, for å fremme bærekraftig forvaltning og havbruk.

 

Les mer på vår engelske side.

oppdrettseventyr
Tunikatene er kappedyr som lever i alle verdens hav. De veier rundt 50-70...

Kan vera starten på eit nytt oppdrettseventyr

Fiskarar har heile tida sett på det som ugras. Men no kan desse organismane bli Noreg si nye oppdrettsnæring.