Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Emner

Medlemmer av forskergruppen Fiskeriøkologi og havbruk er involvert i undervisning på både Bachelor og Masternivå.

Hovedinnhold

Emner gitt av medlemmer av forskergruppen Fiskeriøkologi og havbruk (FØH): 

 

BIO102 - Organismebiologi 2 (høst - 10 stp)

BIO203 - Innføring i havbruk (høst - 10 stp)

BIO206Ernæring hos fisk (høst - 10 stp)

BIO208Miljøpåverknad av oppdrett (vår - 10 stp)

BIO213 - Marin økologi (høst - 10 stp)

BIO299 - Forsøksprosjekt i biologi (høst/vår - 10 stp)

 

BIO300A Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett (høst - 5 stp)

BIO300B Biostatistikk (høst/vår - 5 stp)

BIO308 - Tidlig livshistorie hos fisk (vår - 10 stp)

BIO325 - Havforskning (høst - 20 stp)

BIO331 - Fiskeriforvaltning (vår - 5 stp)

BIO333 - Akustiske metodar i fiskeri og marinbiologi (vår - 5 stp)

BIO336 - Ansvarlig fangst (vår - 5 stp)

BIO339 - Fiskerimodeller (vår - 10 stp)

BIO340 - Utvalgte emner i fiskeri- og marinbiologi (høst/vår - 5 stp)

BIO382 - Akvatisk matproduksjon (høst - 10 stp)

 

MNF115 - Naturfagleg perspektiv på berekraftig utvikling (høst - 10 stp)

MNF201Vitenskap i vår tid (vår - 10 stp)

 

Andre relevante emner ved BIO for studenter med veiledere fra FØH gruppen: 

 

BIO205Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur (vår - 10 stp)

BIO207 - Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat (vår - 10 stp)

BIO212Marin samfunnsøkologi - Organismer og habitater (høst - 10 stp)

BIO280Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi (høst - 10 stp)

BIO291 - Fiskebiologi II - Fysiologi (høst - 10 stp)

BIO302 - Biologisk dataanalyse II (vår - 5 stp)

BIO306 - Næringsmiddelkjemi og analyse (vår - 15 stp)

BIO309Marin flora (vår - 5 stp)

BIO335 - Populasjonsgenetiske metodar (vår - 5 stp)

BIO324 - Fiskeatferd (høst - 5 stp)

 

Andre relevante emner utenfor BIO for studenter med veiledere fra FØH gruppen: 

 

LAS301 - Kurs i forsøksdyrlære (høst/vår - 6 stp)

LAS303 - Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk (vår - 4 stp)

 

For generell informasjon se UiB sider