Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Masterprogram

Medlemmer av forskergruppen Fiskeriøkologi og havbruk er involvert i undervisning og veiledning av Master studenter innen flere studieretninger.

Hovedinnhold

Medlemmer av Fiskeriøkologi og havbruk veileder hovedfagsstudenter innenfor følgende studieretninger i biologi:

Masterprogram i Biologi 

Studieretning Havbruksbiologi

Studieretning Fiskeribiologi og forvaltning

Studieretning Marinbiologi 

 

For mer generell info se se UiB sider