Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

– Marin forskning har sterke fagmiljøer ved Universitet i Bergen. Vi ønsker å legge til rette for at vår marine forskning skal bli enda bedre, sier viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Fiskarar har heile tida sett på det som ugras. Men no kan desse organismane bli Noreg si nye oppdrettsnæring.
Den nye BT-en har en ny sondagsfelt som viser ung folk de mener er lovende for framtiden.
Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.
Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).
Arild Folkvord sier til BT at torsk får dødelege indre skader om CO2-utsleppa held fram som i dag. CO2 forsurar havet, og det er ille for den nyklekte torskelarven. Les mer fra BT.
Et perleresultat for truet art. 97 prosent overlevde. Aftenposten sier at forskere jubler over vellykket redningsaksjon for sårbare norske elvemuslinger.
(fra På Høyden) Slik går det når en professor tenker ut av boksen. Og et danseensemble tenner på idéen.
Forrige uke var Lise Langård og Arne Johannessen fra BIO sammen med sildeforskere fra Havforskningsinstituttet i Grimstad/Arendal for å studere atferd/reproduksjon hos en sildebestand som gyter i "ferskvann". Silda kommer kommer fra marint miljø og går opp gjennom en kanal til Landvik-vannet der den gyter.
Knut Wiik Vollset had a six-month exchange in the US. He definitely recommends that other PhD students have an exchange experience.
PROCOD, an NFR-financed project to evaluate the effects of early feeding protocols in cod production, finished the final sampling in mid-March 2009.