Hjem
Fiskeriøkologi og havbruk

Nyhetsarkiv for Fiskeriøkologi og havbruk

– Marin forskning har sterke fagmiljøer ved Universitet i Bergen. Vi ønsker å legge til rette for at vår marine forskning skal bli enda bedre, sier viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.
Den nye BT-en har en ny sondagsfelt som viser ung folk de mener er lovende for framtiden.
Jeppe Kolding peker på et stort problem i norsk lakseoppdrett som ikke nevnes av Fiskeri- og kystminister Berg-Hansen.
Mange meiner at såkalla «catch and release» er bra for å bevare fiskebestanden, og PhD-student Keno Ferter skal finne ut om dette samsvarer med verkeligheiten.
Jeppe Kolding har skrevet en artikkel I BTs innsikts felt denne uken (onsdag 10.4).
Knut Wiik Vollset had a six-month exchange in the US. He definitely recommends that other PhD students have an exchange experience.
PROCOD, an NFR-financed project to evaluate the effects of early feeding protocols in cod production, finished the final sampling in mid-March 2009.