Hjem

Fiskeimmunologi

Fiskens immunsystem er av stor betydning for dens helse og beskyttelse mot infeksjonssykdommer. I akvakultur benyttes vaksinasjon til å forebygge infeksjoner. I forbindelse med intensiv lakseproduksjon er det behov for bedre immunprofylakse og behandling, særlig knyttet til intracellulære infeksjoner som virus og enkelte bakterier. Innen oppdrett av nye marine arter er infeksjoner en stor utfordring i alle vekstfaser. Infeksjoner hos tidlige vekststadier medfører særlige utfordringer for fiskens immunsystem. Disse forholdene gir grunnlag for spennende forskning knyttet til å forstå hvordan immunsystemet virker hos fisk og hvordan det kan stimuleres til å beskytte mot infeksjoner. Nye utfordringer kan være om fiskens immunsystem og mottakelighet for sykdom endres ved klimapåvirkninger.

Jobbmuligheter etter endt utdanning? Sjekk Biologer i jobb for mer informasjon