Hjem
Fiskeimmunologi

Fiskelarver

Hovedinnhold

Fiskens tidlige livsstadier (egg og larver) lever i omgivelser med et nett av interaksjoner mellom myriader av mikroorganismer, både i naturen og i oppdrett. Fiskeimmunologi-gruppen studerer disse komplekse interaksjoners påvirkning på utvikling av immunsystemet i fiskelarver. Særlig interesse er viet problemstillinger knyttet til forandringer i miljø, inkludert klimaendringer.