Hjem
Fiskeimmunologi

Immunologi

Foto/ill.:
Eirin Fausa Pettersen

Hovedinnhold

Forskning i Fiskeimmunologi gruppen inkluderer grunnleggende karakterisering og funksjonsstudier av fiskens immunceller, og uttrykking av immungener i forhold til infeksjon og immunstimulering. Forskningen omfatter også cellelinjer fra laks for studier av leukocyttfunksjoner. Flowcytometry og cellemarkører (som MAbs) er i utstrakt bruk, og gruppen arbeider kontinuerlig med etablering av nye protokoller for utvidet bruk av Flowcytometry for studier av fiskens immun system. Vi gjør også nytte av qRT-PCR for studier av genekspresjon.

 

Lakseleukocytter