Hjem
Fiskeimmunologi

Farmakologi

Hovedinnhold

Gruppens forskning inkluderer også farmakokinetikk av legemidler (bedøvelsesmidler, antibakterielle og antiparasittiske midler) brukt i akvakultur. Relevante tema er tilbakeholdelses tid etter behandling, fikens helse og overlevelse (etikk og velferd), fiskens kvalitet og miljøaspekter relatert til legemiddel-eksponering.