Hjem
Fiskeimmunologi

Forskning i topp klass

Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.

Hovedinnhold

Denne uken ble det tildelt Nobelpris innen immunologi! Forskerne Bruce A. Beutler og Jules A. Hoffmann fikk den for arbeid innen aktivering av medfødt immunitet og Ralph M. Steinman fikk prisen for oppdagelsen av dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet.

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011 was divided, one half jointly to Bruce A. Beutler and Jules A. Hoffmann "for their discoveries concerning the activation of innate immunity" and the other half to Ralph M. Steinman "for his discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity". Read more

For fiskeimmunologi er dette også spennende felter med økende forskningsaktivitet.

Så hva vet vi om dendrittiske celler hos fisk? Kan hende postdoktor Gyri T. Haugland er en av de få som har isolert og sett slike celler hos fisk. Hun har publisert et arbeid som viser celler hos laks som kan være dendrittiske celler.

De dendrittiske cellene er spesialiserte til å ta opp (fagosytere) og prosessere fremmed materiale og de er kjent for å være svært viktige for å aktivere de patogen spesifikke responsene ved infeksjoner. Disse immuncellene er i enkelte stadier store med mange utløpere som er forgrenet.

Lite er kjent om dendrittceller i fisk og det var inntil nylig omdiskutert hvorvidt disse cellene er tilstede i teleoster. Hos fisk har en i elektonmikroskopi bilder fra gjeller sett strukturer som er kjent bare fra dendrittiske celler. I tillegg har Fiskeimmunologigruppen to publikasjoner som omhandler slike celler hos laks. Nylig ble det også funnet celler med morfologi tilsvarende dendrittiske celler hos Sebrafisk og Japansk risfisk.

Bildet viser leukocyttceller isolert fra laksens milt. Cellene har en morfologi som vi kjenner fra dendrittiske celler. Det er første gang slike celler er vist fra fisk.

(De dendrittiske cellene som Steinman oppdaget ble første gang isolert fra musemilt.)

Her kan du lese mer om de dendrittiske cellene hos fisk:

Laks:

Sebrafisk og Japansk risfisk: