Hjem

Filosofi og tekstteknologi

Hovedinnhold

Screenshot av WAB-ressurs

Hvordan kan filosofi inspirere IT, og hvordan kan digitale verktøy og metoder brukes i undervisning og forskning innenfor filosofi? Dette er hovedspørsmålene som opptar forskergruppen Filosofi og tekstteknologi. Leder for gruppen er professor Claus Huitfeldt.

Forskningen på dette området ved instituttet er nært knyttet til Wittgenstein-forskningen og særlig til arbeidet ved Wittgensteinarkivet og dets deltagelse i EU-prosjektet DM2E.

Gjennom Wittgensteinarkivet etterstreber Institutt for filosofi og førstesemesterstudier å applisere filosofi på IT, og IT på filosofi. Forandrer vår oppfatning av tekst seg når teksten overføres til digitale omgivelser? Hvordan kan søkemotorer på nettet forbedres ved filosofisk refleksjon om hva som eksisterer og hvordan det gjør det? Hva har filosofiske ontologier å gjøre med ontologier innenfor IT og Semantic Web? Dette er noen av spørsmålene vi studerer i arbeidet vårt med å bidra til IT fra filosofien. Men vi bruker selvsagt også IT til å forbedre forskning og undervisning i filosofi.
 
I 2000 ble Wittgensteins skrifter publisert på CD-ROM i samarbeid med Oxford University Press. I 2009 ble en vesentlig del av dette gjort fritt tilgjengelig (Open Access) på nettstedet Wittgenstein Source. Wittgensteinarkivet arbeider tiltagende med Semantic Web og utvikler en Wittgenstein-ontologi som vil muliggjøre flerspråklig tilgang til Wittgensteins tekster.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.