Hjem

Filosofi og tekstteknologi

Screenshot av WAB-ressurs

Hvordan kan filosofi inspirere IT, og hvordan kan digitale verktøy og metoder brukes i undervisning og forskning innenfor filosofien? Dette er hovedspørsmålene som opptar forskergruppen Filosofi og tekstteknologi. Leder for gruppen er professor Alois Pichler.

Forskningen på dette området ved instituttet er nært knyttet til Wittgenstein-forskningen og særlig til arbeidet ved Wittgensteinarkivet og for tiden dets deltagelse i EU-prosjektet DM2E, samt nylig avsluttede AGORA.

Gjennom Wittgensteinarkivet etterstreber Institutt for filosofi og førstesemesterstudier å applisere filosofi på IT, og IT på filosofi. Forandrer vår oppfatning av tekst seg når teksten overføres til digitale omgivelser? Hvordan kan søkemotorer på nettet forbedres ved filosofisk refleksjon om hva som eksisterer og hvordan det gjør det? Hva har filosofiske ontologier å gjøre med ontologier innenfor IT og Semantic Web? Dette er noen av spørsmålene vi studerer i arbeidet vårt med å bidra til IT fra filosofien. Men vi bruker selvsagt også IT til å forbedre forskning og undervisning i filosofi.
 
I 2000 ble Wittgensteins skrifter publisert på CD-ROM i samarbeid med Oxford University Press. I 2009 ble en vesentlig del av dette gjort fritt tilgjengelig (Open Access) på nettstedet Wittgenstein Source. Wittgensteinarkivet arbeider tiltagende med Semantic Web og utvikler en Wittgenstein-ontologi som vil muliggjøre flerspråklig tilgang til Wittgensteins tekster.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.

Forskning
Skjermbilde fra forsiden til Journal for the History of Analytical Philosophy

Erbacher og Pichler skriver i Journal for the History of Analytical Philosophy

Det nyeste nummeret av Journal for the History of Analytical Philosophy (vol. 4, nr. 3, 2016) er sterkt preget av bidrag fra FoF: Christian Erbacher har skrevet artikkelen 'Wittgenstein and His Literary Executors' og Alois Pichler har anmeldt Mauro Engelmanns (som besøkte oss høsten 2015)...

Open Access til Wittgenstein, Nietzsche, Descartes, Kant, Leibniz, etc.
Screenshot av OJS-ressurser

1001 på nett: nye digitale ressurser i filosofien

Wittgensteinarkivet (WAB) har aldeles nylig publisert over 1000 sekundær-ressurser for Wittgenstein-forskere i form av både bøker, artikler og audio-visuelt materiale. Alle ressursene er tilgjengelige Open Access, og er et resultat av WABs deltagelse i det nettopp avsluttede EU-prosjektet AGORA:...

News
Faksimile fra Wittgensteins Nachlass

Ny faksimile av Wittgensteins Nachlass blir Open Access!

Trinity College Cambridge vil i samarbeid med Wittgensteinarkivet produsere en ny, høyoppløselig faksimile av Wittgensteins Nachlass.