Hjem
Fjellmedisinsk forskningsgruppe
Forskningsprosjekt

MountainLab

Brystkompresjonsmaskin
Test av automatisk brystkompresjonsmaskin under MountainLab 2016
Foto/ill.:
Øyvind Østerås

Hovedinnhold

MountainLab er et konsept som er utviklet av fjellglade leger som er interessert i et vidt spekter av forskning, med fellesnevner at mål og problemstilling krever feltstudier. Problemstillingene som ønskes belyst kan være fra mange fagfelt som anestesiologi, traumatologi, toksikologi, allmennmedisin, kardiologi osv.

Til nå har Sven Christjar Skaiaa, anestesilege og nå fastlege i Hemsedal, Guttorm Brattebø og Øyvind Thomassen, begge anestesileger ved Akuttmedisinsk Avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, initiert og koordinert aktiviteten.

MountainLab konseptet er fortsatt i støpeskjeen og alle som har lyst til å være med å utvikle dette ønskes varmt velkommen.

Selve MountainLab gjennomføres som en samling i vinterhalvåret der forskere inviteres med. Hver gruppe gjennomfører sine forskningsprosjekter parallelt gjennom uken. Det vil være naturlig og ønskelig at de ulike gruppene har brukt hverandres kompetanse til protokollutvikling i forkant av selve gjennomføringen.

På sikt kan det tenkes at gruppen samles på høsten året før til samtaler, ideutveksling, metodediskusjoner og utkast til protokoller og evt. søknader.

Geografisk tilhørighet
MountainLab har de siste årene vært lokalisert til Hemsedal grunnet gode lokale kontakter, kjennskap til fjellet, god tilgang på forsøkspersoner og personell fra skisenteret som har bidratt med transport og logistisk støtte, samt hensiktsmessig og rimelig overnatting og forpleining.

Det er ingenting i veien for at MountainLab flyttes rundt til lokalisasjoner i hele Norge som passer de forsøkene som skal gjennomføres. Vertstedet må da kunne bidra med forsøkspersoner, logistikk og rimelig forlegning og forpleining.

Finansiering
Hvert enkelt forskningsprosjekt er ansvarlig for egen finansiering. Fellesutgifter vil fordels på en rimelig måte mellom de ulike prosjektene.

MountainLab skal være uavhengig og således ikke ha faste sponsorer eller faste finansielle støttespillere.