Hjem
Fjellmedisinsk forskningsgruppe
Forskningsvisjon

Visjon

Visjonen til Fjellmedisinsk forskningsgruppe er tredelt.

Hovedinnhold

Vi skal:

  •  Drive forskning av høy kvalitet.
  •  Være en tverrfaglig nasjonal arena for nettverksbygging, ide- og erfaringsutveksling innen fjellmedisinsk forskning.
  •  Etablere samarbeid med liknende forskningsmiljøer i utlandet.